Archiefvernietiging Xs4all ✔️ 11 ONTHULLENDE WEETJES

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroom heel klein mogelijk te houden en je gaat zien dat het economisch gunstig is. Via afval zo veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Xs4all

Selecteer van het meest uitgebreide aanbod containers en bestel de meest geschikte container geschikt voor je overblijvend afval. In de de restafvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare vuil dat je geen verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en glas thuishoren geen binnen de rest container. Eveneens betreffende PMD scheiden bezitten wij de correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromen welke in ondernemingen voortkomen. Deze afvalstromen zouden meestal afzonderlijk ingezameld zijn. Dat is goed betreffende de leefomgeving en het geldbeugel.

Wat mag wel er in de bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je afval eveneens sorteert, er zal steeds overblijvend afval voortdurend zijn. Poog deze afvalstroompje zo minimaal eventueel te houden en je zult merken dat dit geldelijk gunstig is. Met vuil zo mogelijk toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel min toevallig overblijvend afval over. In het afvalcontainer gooi je je reeds de niet-recyclebare afval dat je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet binnen de afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te verdelen. In de de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de bedoeling beschreven goederen nogmaals te benutten als het kan.

Wat kost een een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen van afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom afvalstroompje, de omvang van afvalcontainer alsook hoe vaak de container afvalcontainer geleegd moet worden. Jij vindt alle tarieven op de.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de talloze typen vuilcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je gelijk gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de bak op een algemene locatie staat. Je gaat uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van groene kracht. Restafval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar liefst een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelvormige slakken worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties los tijdens de verbranden die in minstens of kleinere mate desondanks in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Archiefvernietiging Xs4all:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Archiefvernietiging Xs4all

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de volume afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je mag selecteren voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te ramen wat omvang het perfect bij je past? Neem dan snel aansluiting op met één van onze deskundigen. Door onze langdurige ervaring met afvalmaterialen kennen wij juist wat je vereist hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of regulier een formaat ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen probleem!

De kosten van de containers variëren per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere alternatieve container neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect helder is. Hierdoor kom je naderhand geen voor nare onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Archiefvernietiging Xs4all

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel gevarieerd aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je document- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoor kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in te verzamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je afval ook goed voor het de milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Archiefvernietiging Xs4all

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uur jouw container bij het verlangde plek geplaatst. Je beslist zelfstandig het verlangde capaciteit en hoe vaak het container geledigd dient te worden. Op deze manier weet je daarom zeker waar je je vuilnis steeds weg kan en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu veel minder als wij afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit gestopt Los karton ofwel ander document
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe meer afval je scheidt, des te beter dat het is ten behoeve van het milieu en jouw portemonnee. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder om splitsen neemt het door het ruimte en ook massa heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Je kan daarom flink uit besparen op je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig om te hergebruiken. Ook kost het veel kleiner energie dan glazen te maken uit verse grondstoffen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Bezit je variërende periodes qua drukte? wij functioneert samen met flexibele contracten omdat jij het aantal containers eenvoudig verandert.

Het geschikte container voor glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het jouw glasverval bij onze dienst. Jij hebt de selectie van een bak van 240 liters en ook met negenhonderd liters. Er is is al één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit worden kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies jij hoe vaak wij de bak komen legen. ons leveren het meest voordelige service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost kost veel kracht voor het glas om te maken uit verse materialen. Glasafval is echter een prima grondslag. Daar zit meestal circa 50% oudere glas in nieuwe glazen. Tijdens de bewerken doen we verschil onder wit, bruin, groene en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er bij een heel veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem contact .

Wat is mag wel er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en in veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed organiseren. De gesloten rolcontainer van onze dienst helpen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij je dossiers niet in de het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent veel afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waar het papier exact erin past. Wanneer het papieren al in de bak zitten, krijgen zij meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijd bij voor de bak te legen en de papier plaats vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin de container via de truck zelf is opgeheven en geopend. De inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in het deksel kan jij de papieren in het container gooien. Je hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op het transport gaat, loop je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.