Archiefvernietiging Zuid Limburg 🔥 14 BEWEZEN FEITJES

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd restafval blijven bestaan. Tracht deze afvalstroom heel beperkt mogelijk te bewaren en je zult zien dat deze financieel gunstig is. Door vuil heel veel toevallig te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Zuid Limburg

Kies bij de meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel de de beste meest geschikte afvalcontainer voor je restvuil. In de rest afvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare afval dat je niet meer kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten passen niet in de rest container. Ook omtrent PMD sorteren bezitten ons de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende ieder afvalstromen die in bedrijven voortkomen. Die afvalstromen zouden vaak gescheiden verzameld worden. Dit is goed betreffende het milieu milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag er binnen zakelijk afval?

Hoezo prima je je vuil ook verdeelt, er zal er steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer deze stroom van afval dus klein toevallig te behouden en je zult zien dat deze economisch voordelig is. Met afvalstoffen dus veel toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig eventueel restvuil over. Binnen de restafvalcontainer gooi je je al het het niet te recyclen vuil die je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet in de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het bedoeling vermeld producten weer te gebruiken indien dat kan.

Wat kost een container een container bedrijfsafval?

De kosten van afvalcontainers zijn afhankelijk van de de afvalstroom afvalstroompje, de omvang van container en hoevaak hoe vaak de container geledigd rolcontainer ontleegd moet worden. U vindt ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de vele varianten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis binnen een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je direct gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de container op een openbare plek staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van duurzame kracht. Algemeen afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelachtige slakken worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van straten. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige substanties uit gedurende de verbrandingsproces die in meer of mindere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Archiefvernietiging Zuid Limburg:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Archiefvernietiging Zuid Limburg

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoger op de orde, des te ecologischer de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kan opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te ramen die maat het perfect bij je past? Haal dan gauw verbinding op met een van onze experts. Door onze jarenlange ervaring met afvalstromen weten wij exact wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een meer lediging of standaard een grootte grotere? Dan is deze uiteraard ook geen issue!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, materiaal en volume. Je least bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een algemeen afval container of een andere andere rolcontainer neerlegt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie helder is. Op deze manier ben je achteraf nooit voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Archiefvernietiging Zuid Limburg

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een heel divers assortiment met containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als basis voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, maar ook op kantoren kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast is het apart houden uit je afval tevens beter voor de milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Archiefvernietiging Zuid Limburg

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer bij de verlangde plek staan. Je bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo ken je dus vast dat je je vuilnis altijd weg kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu minder indien we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit geplaatst Los karton of ander document
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel afval jezelf scheidt, hoe beter dat het is ten behoeve van de milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen zijn. Glasverval bestaan van flesjes, potten en ook scherven. Zonder om scheiden neemt het glasafval door het volume en ook massa veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Jij kan daarom flink uit besparen in je afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Ook kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glazen te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op jouw bedrijf heel veel glasafval los, zoals bij de sector van de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Bezit je variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt samen met aanpasbare contracten omdat jij de aantal containers eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor je glasafval bij ons. Je heeft de keuze uit keuze uit een bak van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liters. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kies je op welke manier frequent wij de bak zullen komen ledigen. ons leveren de voordeligste service.

Zo wordt glas bewerkt

Het heel veel energie voor het glas om te maken van verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een prima grondslag. Daar zit meestal circa 50% oud glas in nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen wij verschil onder wit, bruin, groene en ook gemengd glas. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er op een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je jouw archief niet wil in de papiercontainer wil gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel afval in het vorm van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waarin het document precies erin . Wanneer het documenten eenmaal binnen het bak zijn, krijgt ze nog bij handen. Onze bestuurder komt eens in zoveel tijd bij voor het container te legen en de papier ter plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin het bak via de truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content zal daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door het klep in het deksel kan jij de papieren in de container werpen. Jij heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op het transport gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.