Arnhem Afval 🔥 14 ONTHULLENDE WEETJES

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Probeer deze stroom van afval heel beperkt mogelijk te houden en je gaat merken dat het geldelijk voordelig is. Met vuil zo veel mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Arnhem Afval

Selecteer bij het grootste ruimste assortiment containers en bestel de de beste meest geschikte afvalcontainer voor je restvuil. In de de container werp je al het de onrecyclebare vuil die je niet verder verder kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en glas passen niet binnen de afvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden hebben wij de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromingen dat in ondernemingen vrijkomen. Deze stromingen zouden dikwijls apart verzameld geraken. Dit is beter voor het leefomgeving en de geldbeugel.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen tevens scheidt, er gaat steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroom zo minimaal mogelijk te behouden en je zult zien dat dit geldelijk voordelig is. Met vuil dus mogelijk mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel min toevallig restvuil over. In de de container werp je al de niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas horen niet thuis in de de restafvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. In het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de streefdoel omschreven goederen weer te gebruiken waar dat het kan.

Wat kost een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen voor de afvalcontainers afhankelijk afhangend van de de afvalstroompje, de afmeting van rolcontainer alsook hoe vaak de de afvalcontainer ontleegd dient zijn. Jij ontdekt elke kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je direct tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de container op een publieke plaats staat. Je gaat uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van groene stroom. Gemengd afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelachtige slakken worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen uit tijdens de verbranding die in bepaalde of mindere mate toch in het milieu belanden. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Arnhem Afval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Arnhem Afval

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te schatten die maat het perfect bij je aansluit? Neem dan even verbinding op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige kennis met afvalstromen weten wij exact wat je nodig hebt. En verlang je een keer een meer leegmaken of regulier een maatje ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen kwestie!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalstroom, stof en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een andere bak aftikt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Zo kom je naderhand geen voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Arnhem Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie tussen een erg uitgebreid assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling op de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, echter ook in kantoor mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen in zamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien ligt het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor het het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Arnhem Afval

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur je container bij het gewenste locatie staan. Je beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo ken je dus vast dat je jouw afval altijd weg kan en waar je bijdraagt voor een beter omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder minder als we afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit geplaatst Los karton of verschillend papier
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis je sorteert, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van de milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden zijn. Glasafval bestaan van flessen, potten en scherven. Zonder het om scheiden pakt het door de ruimte en ook massa veel ruimte in de afval van het bedrijf in. Je kan daarom heel besparen in je afvalkosten. Het is bovendien compleet om te hergebruiken. Ook kost het veel minder kracht dan glaswerk te produceren uit verse materialen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert met flexibele overeenkomsten omdat jij de nummer containers makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor glas restafval

Bestel de beste containers voor het je glasafval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit een container met tweehonderdveertig liters en met negenhonderd liters. Er is reeds één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de glasafval kies je op welke manier frequent wij de bak zullen komen legen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost veel kracht voor het het glas te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter één prima grondslag. Daar zit meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er zijn op één heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag wel er bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heb jij 100% garantie dat je dossiers beschermd vernietigd is. Na vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij je archief niet in het papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de gedaante van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het document exact doorheen past. Wanneer de papieren al in het container zitten, krijgen ze meer bij . Onze bestuurder arriveert eens in de zoveel tijdstip langs om het container ledigen en de documenten ter plaats vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij het container door de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content zal vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in het deksel kun je het papieren in het container werpen. Jij hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief geen op transport gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.