Ask Mobiele Archiefvernietiging S-Hertogenbosch 🔴 10 SCHOKKENDE FEITJES

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval dus klein eventueel te behouden en je zal zien dat dit economisch gunstig is. Met afvalstoffen dus mogelijk toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ask Mobiele Archiefvernietiging S-Hertogenbosch

Selecteer bij het meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en koop het ideale afvalcontainer voor je je restafval. In de rest container gooi je je al de niet te recyclen vuil dat je niet verder verder kan sorteren. Papier/karton, swill, en ruiten passen geen binnen de rest container. Ook omtrent PMD verdelen hebben ons het geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromingen dat bij firma’s vrijkomen. Die afvalstromen mogen meestal apart opgehaald worden. Dat is verbeterd voor het leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er in zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afval tevens sorteert, er zal er altijd restvuil voortdurend zijn. Probeer dit afvalstroom zo klein eventueel te behouden en je gaat zien dat het financieel voordeelgevend is. Met vuil dus veel toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel min eventueel overblijvend afval over. In de de rest container gooi je je al het de niet-recyclebare vuil die je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen in het afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te sorteren. Binnen de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het bedoeling beschreven artikelen opnieuw te aanwenden als het mag.

Wat kost een een container afvalcontainer voor?

De tarieven tarieven voor de containers zijn afhankelijk afhangend van de de afvalstroompje, de omvang van afvalcontainer alsook hoe vaak de container rolcontainer geledigd moet worden zijn. U vindt je elke kosten op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je snel en snel een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je meteen in het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de vat op een openbare plek staat. Je kiest uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene kracht. Gemengd afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar zowaar twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelige slakken worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook verschillende giftige materialen uit tijdens de verbrandingsproces die in minstens of geringere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Ask Mobiele Archiefvernietiging S-Hertogenbosch:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Ask Mobiele Archiefvernietiging S-Hertogenbosch

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 stappen.

Hoger op de ladder, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en kosten ondernemingsafval en restafval beheer

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kunt selecteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te ramen wat grootte het goed bij je past? Pak dan even contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalstromen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je een keer een aanvullend leegmaken of regulier een maatje grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers variëren per afvalstroom, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere rolcontainer neerlegt. Wij vinden het essentieel dat dit transparant is. Zo kom je later niet voor nare onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Ask Mobiele Archiefvernietiging S-Hertogenbosch

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer gevarieerd aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je papier- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoor mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot deel van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het scheiden van uw vuilnis tevens goed voor het de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Ask Mobiele Archiefvernietiging S-Hertogenbosch

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer op het gewenste plek staan. Je beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom vast dat je jouw vuilnis altijd kwijt kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving minder als we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje binnenin (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is gestopt Los karton of ander papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe meer afval jezelf scheidt, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en ook je portemonnee. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en ook scherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval vanwege het ruimte en ook massa heel veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Je kan dus heel besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te maken uit verse grondstoffen.

Komt daar bij je onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is is één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste bak voor glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor je glasverval op ons. Je heeft de keuze uit keuze van één container van tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liters. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 per maand en deze worden kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest jij hoe frequent wij het bak komen ledigen. wij biedt het voordeligste service.

Zo worden het glas bewerkt

Het veel kracht voor het glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter echter een prima basis. Daar zitten meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens het bewerken doen wij verschil tussen blank, bruin, groene en ook bont glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er zijn op één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat mag wel er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook op veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je dus beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een beschermd proces voor verzameling en vernieling van archief. Discreet en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je archief beschermd vernietigd is. Na vernieling zullen het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw archief niet in de het papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bezitten geheime informatie en kunnen kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waarin het document precies doorheen past. Als het papieren al in het bak zitten, krijgt niemand ze meer bij . Onze bestuurder komt eens tijdstip langs voor de bak legen en het papier ter plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak door de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in het deksel kan jij de papieren in de container gooien. Jij heeft de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op transport gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.