Avalex Restafval ✔️ 6 BEWEZEN HACKS

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroom zo klein eventueel te bewaren en je gaat zien dat deze geldelijk voordelig is. Met afvalstoffen heel veel eventueel te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Avalex Restafval

Kies uit van het grootste ruimste assortiment containers en bestel de beste container voor je je restafval. In het container gooi je je reeds de niet te recyclen afval die je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet thuis binnen de container. Tevens voor PMD verdelen beschikken we de correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromen die in bedrijven ontstaan. Die stromen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld worden. Dit is goed betreffende het milieu natuur en de geldtas.

Wat mag wel er in zakelijk afval?

Hoezo prima je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig voorkomen. Tracht het stroom van afval dus beperkt toevallig te behouden en je zult opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Met vuil dus zoveel eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over. Binnen het container gooi je je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in de rest afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. In de het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel omschreven producten nogmaals te gebruiken indien dat lukt.

Wat kost een een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de rolcontainers afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroom afvalstroompje, de omvang van rolcontainer alsook hoevaak de container ontleegd dient zijn. Je vindt je elke kosten op de de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je meteen gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de container op een openbare locatie staat. Je gaat uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het ophogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke substanties uit in de verbranden die in meer of kleinere mate toch in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Avalex Restafval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container als deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Avalex Restafval

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoe hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en restafval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te bepalen die maat het perfect bij je aansluit? Pak dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij exact wat je vereist hebt. En wil je één keer een extra leegmaken of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de bakken variëren per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, zoals we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde alternatieve bak aftikt. Wij vinden het essentieel dat dit duidelijk is. Hierdoor kom je naderhand niet voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Avalex Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie uit een heel uitgebreid aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw document- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoor mag je jouw organisch afval apart houden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden uit je vuilnis tevens goed voor de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Avalex Restafval

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer bij het gewenste locatie staan. U bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geledigd moet te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je jouw afval altijd kwijt kan en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving door je afval te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu veel als we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit geplaatst Los doosjes of ander document
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis je scheidt, hoe goed dat is voor het milieu en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasafval bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval vanwege het volume en massa heel veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Jij kan dus heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel minder energie dan glazen te produceren uit verse materialen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf veel glasafval los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is is één glascontainer essentieel. Heb jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor je de aantal containers eenvoudig verandert.

De juiste bak voor glasafval

Bestel het beste containers voor het jouw glasafval op ons. Jij heeft de keuze uit een bak met tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liters. Er is al een glascontainer startend bij €13 elke maand en ook dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies je op welke manier frequent ons het bak zullen komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter een goede grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuw glazen. Bij het verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruin, groen en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op één heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem contact .

Wat is mag er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook in een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij dus best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij je archief niet wil in de de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waar het document exact erin past. Wanneer het papieren eenmaal in het container zijn, krijgt zij nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal zoveel tijd langs voor het bak te ledigen en de papier plekke vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij de container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in het deksel kun jij het papieren in de bak gooien. Jij heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op transport is, loop je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.