Bedrijfsafval Alphen Aan Den Rijn ☑️ 3 VERRASSENDE ZAKEN

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Tracht het stroom van afval dus beperkt mogelijk te behouden en je gaat merken dat het economisch voordeelgevend is. Via afvalstoffen dus zoveel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er heel minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bedrijfsafval Alphen Aan Den Rijn

Kies van het grootste grootste assortiment containers en koop het meest geschikte container geschikt voor je restafval. Binnen het afvalcontainer gooi je al het niet onrecyclebare vuil welke je niet meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas passen geen in de container. Ook betreffende PMD scheiden beschikken ons de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor alle afvalstromen welke in firma’s voortkomen. Die stromingen zouden dikwijls gescheiden opgehaald zijn. Dat is verbeterd aangaande het milieu natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat kan er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal er altijd restvuil aanwezig voorkomen. Poog het afvalstroom dus klein mogelijk te houden en je zal merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Door afval heel mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus min toevallig restvuil over. In de de rest afvalcontainer werp je reeds de onrecyclebare afval welke je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren geen in het afvalcontainer.

Is het scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. In de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat de doel vermeld goederen weer te benutten waar dat het kan.

Wat kost een een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen van afvalcontainers zijn hangt af van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte omvang van de container en hoe vaak de de container rolcontainer geledigd dient worden. U ontdekt ieder tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de vele soorten afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je meteen in het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de bak op een algemene plaats staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene energie. Restafval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelige resten worden toegepast voor het ophogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke materialen uit in de verbranden die in bepaalde of mindere mate toch in het leefomgeving komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Bedrijfsafval Alphen Aan Den Rijn:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Bedrijfsafval Alphen Aan Den Rijn

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Hoe hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kan selecteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te bepalen welke omvang het perfect bij je past? Neem dan snel contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En wens je één keer een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is dat uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde verschillende bak aftikt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect transparant is. Hierdoor kom je later geen voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Bedrijfsafval Alphen Aan Den Rijn

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel gevarieerd aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of vernieling aan de loer staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je papier- en karton op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoor kunt je je biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van je afval tevens beter voor het het omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Bedrijfsafval Alphen Aan Den Rijn

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uren je container bij de gewenste plek geplaatst. U bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je dus vast dat je je vuilnis altijd weg kunt en waar je meewerkt voor een beter milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want we belasten het milieu veel indien wij afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is gestopt Los doosjes of verschillend document
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis je sorteert, des te goed dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en je portemonnee. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en scherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval door de volume en gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Jij kan daarom flink uit besparen in je kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is is één container voor glas essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal containers eenvoudig aanpast.

De juiste container voor het glasafval

Bestel de beste bakken voor het jouw glasafval bij ons. Jij heeft de keuze uit keuze uit één bak van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liters. Er al één glascontainer vanaf €13 per maand en ook dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van de de glasafval kiest je op welke manier vaak ons het container zullen komen ledigen. wij leveren het voordeligste service.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het heel veel kracht om glas om te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter een prima grondslag. Er zit meestal circa 50% oudere glazen in nieuwe glas. Tijdens het bewerken maken wij verschil tussen blank, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en in een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij dus best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces van verzameling en vernieling van dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet wil in de de papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en daarom beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waar het papier precies doorheen past. Als het papieren eenmaal in het bak zitten, krijgt zij nog bij . Onze chauffeur komt eens in tijdstip langs voor het bak te legen en het papier plekke vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin het bak door de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in de deksel kan je het papieren in de bak werpen. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op transport gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.