Bedrijfsafval Amstelveen ᐅ 14 OPVALLENDE FEITJES

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht het stroom van afval dus minimaal mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Door vuil heel mogelijk eventueel te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bedrijfsafval Amstelveen

Kies uit van het grootste meest uitgebreide gamma afvalcontainers en bestel de ideale container geschikt voor je restvuil. In de de restafvalcontainer gooi je je reeds het onrecyclebare vuil dat je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten horen niet in de rest container. Tevens voor PMD verdelen bezitten ons de juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende elke afvalstromen dat bij firma’s voortkomen. Dit stromingen mogen meestal apart verzameld worden. Dat is verbeterd voor de leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afval tevens sorteert, er zal er telkens restafval voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval heel minimaal mogelijk te bewaren en je gaat opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Via vuil zo zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er dus minimaal eventueel restvuil over. Binnen het restafvalcontainer gooi je je reeds het niet niet te recyclen afval die je geen meer kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en glas passen niet thuis in de restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. In de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het streefdoel vermeld artikelen nogmaals te gebruiken als dat het mag.

Wat kost een een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de het afvalstroompje, de grootte van afmeting van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container container geleegd dient zijn. U vindt alle kosten op de de.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de vele soorten vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je direct tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de container op een algemene locatie staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Restafval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het verhogen of creëren van straten. Helaas komen er ook allerlei giftige substanties los gedurende de verbranden die in meer of geringere mate echter in het milieu belanden. Dus moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Bedrijfsafval Amstelveen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Bedrijfsafval Amstelveen

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te bepalen die omvang het beste bij je past? Haal dan snel contact op met één van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalstromen weten wij precies wat je benodigd hebt. En wil je een keer een extra legen of regulier een grootte groter? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De tarieven van de containers verschillen per afvalsoort, stof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste kosten. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons precies waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een verschillende bak betaalt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie helder is. Hierdoor ben je achteraf niet voor nare verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Bedrijfsafval Amstelveen

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een heel divers assortiment van containers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme op de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoren kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalstromen te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je afval ook beter voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Bedrijfsafval Amstelveen

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij het verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je dus vast dat je jouw vuilnis steeds kwijt kan en dat je meewerkt aan een beter milieu door je afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu veel minder indien we afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasverval

Des te veel afval je sorteert, des te goed dat het is voor het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen is. Glasafval bestaat van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval door het volume en massa veel plaats in het bedrijfsafval in. Jij kunt dus heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner energie dan glaswerk om te produceren uit verse grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw onderneming veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is is één container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat je de aantal containers eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie uit één bak van 240 liter en van 900 liter. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de afval kies je op welke manier vaak ons de bak komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter daarentegen één prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Tijdens de verwerken doen wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kan er zijn op één veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend had zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en op veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je archief beschermd vernietigd is. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je je dossiers niet in de papierbak wil gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel vuil in de het gedaante van geheim papier? Kies voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het document precies doorheen past. Wanneer de documenten al binnen het bak zitten, krijgt niemand zij meer in handen. Onze chauffeur komt eens zoveel tijd langs om het bak te legen en de papier plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin het container door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via het klep in de deksel kun je de documenten in het container werpen. Jij hebt de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier geen op vervoer is, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.