Bedrijfsafval Hoeksche Waard ✔️ 10 VERBORGEN FEITEN

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog het stroom van afval heel beperkt toevallig te houden en je gaat zien dat dit financieel gunstig is. Door afvalstoffen heel veel eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bedrijfsafval Hoeksche Waard

Kies uit uit het grootste meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel de de beste beste rolcontainer voor je je restvuil. In de het container gooi je reeds het niet te recyclen vuil welke je geen verder kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet in de de rest afvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren hebben ons het geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromen die in bedrijven voortkomen. Dit stromingen mogen dikwijls gescheiden ingezameld zijn. Dat is goed betreffende het natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal steeds restafval blijven zijn. Poog dit afvalstroompje dus minimaal mogelijk te houden en je zal opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Via vuil dus veel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er dus min eventueel restvuil over. In het container gooi je je al het niet-recyclebare afval welke je geen verder kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren geen in het restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het de streefdoel vermeld producten weer te gebruiken indien dat het mag.

Wat kost een container voor container voor?

De tarieven tarieven voor de containers zijn afhangend van de afvalstroompje, de grootte van de afvalcontainer en hoe vaak de container afvalcontainer ontleegd moet worden worden. Je vindt je ieder prijzen op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je meteen in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een openbare locatie staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Gemengd afval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar liefst 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen uit in de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het milieu terecht komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Bedrijfsafval Hoeksche Waard:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Bedrijfsafval Hoeksche Waard

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te schatten wat omvang het beste bij je past? Pak dan gauw verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een meer lediging of regulier een formaat groter? Dan is dit uiteraard ook geen kwestie!

De prijzen van de containers verschillen per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode staat helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een verschillende container betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Zo kom je later nooit voor nare verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Bedrijfsafval Hoeksche Waard

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg divers assortiment met containers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buitenshuis staan, of vandalisme op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je document- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoor mag je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in te verzamelen, zitten je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis ook beter voor het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Bedrijfsafval Hoeksche Waard

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste locatie staan. Je bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier weet je dus zeker waar je jouw afval altijd weg kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu via jouw afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen is. Glasverval bestaan uit flessen, potten en ook scherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door de ruimte en ook massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kan daarom heel besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet om te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te produceren uit nieuwe materialen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is is één container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je de nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor jouw glasafval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit keuze uit een container van 240 liter en ook van 900 liters. Er is is reeds een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier vaak wij de container komen ledigen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost kost veel energie om glas te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen een prima grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuw glas. Tijdens de verwerken doen wij verschil tussen wit, bruine, groene en bont glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er op één heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend had als verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook op veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je je archief veilig vernietigt is. Na de vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij je dossiers niet wil in het papiercontainer wil gooien. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in de vorm van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waar het papier exact erin . Wanneer het papieren eenmaal binnen het container zijn, krijgen ze meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eens in zoveel tijdstip langs voor de bak te ledigen en het documenten ter plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin de bak door de truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in de deksel kun je het documenten in de container werpen. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op het vervoer is, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.