Bedrijfsafval Omrin 🔴 15 SCHOKKENDE ZAKEN

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Probeer deze stroom van afval zo minimaal toevallig te behouden en je gaat zien dat deze financieel voordeelgevend is. Met afval zo mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bedrijfsafval Omrin

Kies uit uit het ruimste assortiment afvalcontainers en koop de ideale afvalcontainer voor je je restvuil. In de de rest restafvalcontainer gooi je je al het niet-recyclebare afval dat je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet binnen de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden bezitten we het geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromen die binnen bedrijven ontstaan. Die afvalstromen kunnen meestal apart verzameld geraken. Het is goed voor het milieu natuur en de geldtas.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er gaat steeds overblijvend afval voortdurend voorkomen. Poog dit stroom van afval heel beperkt eventueel te bewaren en je zult zien dat het economisch voordeelgevend is. Via afval heel veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk restafval over. In het afvalcontainer werp je al de niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet in de restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromingen mogelijk eventueel te verdelen. In het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel bedoeling omschreven artikelen weer te gebruiken waar dat het lukt.

Wat kost een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van rolcontainers zijn hangt af van de afvalstroom afvalstroom, de grootte van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de de rolcontainer geleegd moet zijn. Je ontdekt ieder tarieven op de de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en rap een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je direct gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de bak op een publieke locatie staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van groene energie. Restafval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar minstens twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelige assen worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties vrij tijdens de verbranden die in meer of mindere mate desondanks in het leefomgeving komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Bedrijfsafval Omrin:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als dit slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Bedrijfsafval Omrin

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes stappen.

Hoe hoger op de orde, des te duurzamer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kan selecteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te schatten welke maat het goed bij je past? Neem dan snel contact op met een van onze deskundigen. Met onze vele jaren kennis met afvalsoorten weten wij juist wat je nodig hebt. En wens je een keer een aanvullend leegmaken of regulier een maatje ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken variëren per afvalstroom, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een verschillende bak aftikt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect helder is. Zo kom je later nooit voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Bedrijfsafval Omrin

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de optie tussen een heel gevarieerd assortiment van containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vandalisme aan de loer staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je document- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalstromen in te zamelen, geraken je containers minder snel vol. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis ook goed voor het het omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Bedrijfsafval Omrin

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren je afvalcontainer op de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het container geledigd moet te worden. Zo ken je daarom vast dat je je afval steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is geplaatst Los karton of verschillend document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat het is ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasafval bestaan van flesjes, potten en scherven. Zonder om splitsen pakt het door het ruimte en ook massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kunt daarom heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel minder energie dan glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat er op jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij de aantal bakken makkelijk aanpast.

De juiste bak voor het glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor het jouw glasafval op onze dienst. Je heeft de selectie uit een container van 240 liter en met 900 liters. Er is al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kiest jij hoe frequent wij het container zullen komen ledigen. wij leveren de voordeligste service.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter één goede basis. Daar zit meestal circa 50% oudere glas in nieuw glazen. Tijdens de verwerken maken we verschil tussen blank, bruine, groene en bont glazen. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er op één veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij dus best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons helpen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat jouw archief veilig vernietigd is. Na vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je archief niet wil in de het papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waarin het document exact doorheen . Als de documenten al in het container zitten, krijgt zij nog bij . Onze chauffeur komt eens zoveel tijd langs om de bak te ledigen en het documenten plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin de container via het truck zelf is opgetild en geopend. De content zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door de klep in de deksel kun jij het papieren in de bak gooien. Je hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op het vervoer gaat, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.