Bedrijfsafval Ondergrondse Containers 🔥 13 OPZIENBARENDE HACKS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroom dus minimaal toevallig te behouden en je zal opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Door afvalstoffen heel zoveel mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bedrijfsafval Ondergrondse Containers

Selecteer bij het ruimste aanbod rolcontainers en koop het meest geschikte rolcontainer voor je je overblijvend afval. In de rest container gooi je je reeds het niet te recyclen afvalstoffen welke je niet extra kan sorteren. Papier/karton, swill, en ruiten horen niet thuis in de de rest afvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren beschikken wij de juiste juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromingen dat bij firma’s vrijkomen. Die stromen mogen dikwijls afzonderlijk verzameld zijn. Het is beter betreffende het milieu en het portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je vuil tevens sorteert, er gaat steeds restafval blijven voorkomen. Probeer het afvalstroom dus klein mogelijk te houden en je zult zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door afval zo zoveel toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig mogelijk overblijvend afval over. Binnen het afvalcontainer werp je al het het niet onrecyclebare afval dat je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis binnen de restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In de de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel omschreven artikelen nogmaals te benutten waar het kan.

Wat kost een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor de containers zijn afhankelijk hangt af van de het afvalstroom, de grootte van afmeting van afvalcontainer en hoe vaak de container geledigd container ontleegd moet worden geraken. Jij vindt je ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de talloze typen vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de vat op een algemene plek staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van duurzame energie. Restafval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar minstens twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige stoffen vrij tijdens de verbranden die in meer of geringere mate toch in het natuur komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Bedrijfsafval Ondergrondse Containers:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Bedrijfsafval Ondergrondse Containers

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kunt selecteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te schatten welke grootte het goed bij je aansluit? Haal dan snel contact op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren ervaring met afvalsoorten weten wij juist wat je vereist hebt. En wens je een keer een meer legen of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de containers wisselen per afvalsoort, grondstof en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde andere bak betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect transparant is. Hierdoor raak je achteraf niet voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Bedrijfsafval Ondergrondse Containers

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoren mag je je biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen in te verzamelen, geraken je containers minder snel vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden van uw afval ook goed voor het omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Bedrijfsafval Ondergrondse Containers

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je in 24 uren jouw container bij de verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe frequent de container geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus vast waar je je afval steeds weg kan en dat je bijdraagt voor een beter milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving minder indien wij afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is gestopt Los karton of ander document
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasverval

Des te meer afval je sorteert, des te goed dat zal zijn voor de milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder om scheiden pakt het vanwege het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Jij kan dus heel besparen in jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder energie dan glaswerk om te produceren van nieuwe materialen.

Komt daar op jouw onderneming veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan een glascontainer onmisbaar. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt met aanpasbare contracten waardoor je de nummer containers makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor jouw glasverval op onze dienst. Je heeft de keuze uit een bak van tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 elke maand en ook dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest je hoe frequent wij het bak zullen komen ledigen. ons leveren het voordeligste service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost veel kracht om het glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter een prima grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuw glas. Tijdens de verwerken maken we onderscheid tussen wit, bruin, groen en ook bont glazen. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er zijn op een veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat mag er bij het de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook in veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat jouw dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij jouw dossiers niet in het papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van geheim document? Kies voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waarin het document precies erin past. Wanneer het documenten al in de container zitten, krijgt niemand zij meer bij handen. Onze bestuurder komt eens in zoveel tijd bij om de bak te ledigen en de documenten plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij het bak door het truck zelf is opgeheven en geopend. De inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in de deksel kan jij het documenten in het bak werpen. Je hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op vervoer is, loopt jij niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.