Bedrijfsafval Voor Xenos 🔥 11 VERRASSENDE GEHEIMEN

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht het stroom van afval heel beperkt eventueel te bewaren en je zal merken dat deze financieel gunstig is. Door afvalstoffen dus mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bedrijfsafval Voor Xenos

Kies uit uit het grootste meest uitgebreide gamma rolcontainers en koop de beste beste afvalcontainer voor je je restvuil. In de rest afvalcontainer gooi je je al het de niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, swill, en ruiten horen niet binnen de restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden beschikken ons de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromingen welke bij bedrijven vrijkomen. Deze stromen kunnen vaak apart verzameld geraken. Dit is beter betreffende het milieu natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal er steeds restvuil blijven voorkomen. Tracht het stroom van afval zo beperkt mogelijk te houden en je zult merken dat het economisch voordelig is. Door afval dus mogelijk toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de de container werp je al het het onrecyclebare vuil dat je geen verder kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en glas horen geen in de container.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel mogelijk te verdelen. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel bedoeling beschreven goederen weer te aanwenden waar dat kan.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven van containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte van afmeting van de container en hoe vaak de de container geledigd container ontleegd moet worden. Je vindt je elke prijzen op de.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je direct tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de container op een algemene locatie staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van duurzame kracht. Gemengd afval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar zowaar een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelige resten worden ingezet voor het verhogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen vrij in de verbranden die in minstens of geringere mate desondanks in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Bedrijfsafval Voor Xenos:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Bedrijfsafval Voor Xenos

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Typen en kosten bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te bepalen die grootte het perfect bij je past? Neem dan gauw verbinding op met een van onze experts. Door onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een meer lediging of gewoonlijk een formaat groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers wisselen per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, gelijk we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere verschillende bak betaalt. Wij achten het cruciaal dat dit duidelijk is. Hierdoor kom je later nooit voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Bedrijfsafval Voor Xenos

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer divers assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoor kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het apart houden uit uw vuilnis ook beter voor de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte container voor PMD en Bedrijfsafval Voor Xenos

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur je container bij het gewenste plek staan. Je bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geledigd dient te worden. Op deze manier ken je daarom vast dat je je vuilnis altijd weg kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu via jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want we belasten het milieu minder minder als we afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is geplaatst Los doosjes of ander document
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer afval je scheidt, hoe beter dat is voor het milieu en ook jouw portemonnee. Glas blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden zijn. Glasverval bestaan van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door het volume en gewicht veel ruimte in de bedrijfsafval op. Je kan dus heel uit besparen in je afvalkosten. Het is ook tevens volledig te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op je bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan een glascontainer essentieel. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met flexibele contracten omdat jij de nummer containers makkelijk aanpast.

De juiste bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasafval bij ons. Je heeft de keuze van één container met tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies jij hoe vaak ons de bak komen ledigen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost veel energie om glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter een prima basis. Er zit meestal circa 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid onder wit, bruine, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er zijn op een veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen beschermd en op een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter goed regelen. Het gesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je je dossiers niet wil in de het papierbak wil werpen. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij frequent veel vuil in het gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waar het papier exact erin . Wanneer de papieren al binnen het container zijn, krijgen ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eens in zoveel tijd langs om de container legen en de documenten plaats vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin de bak via de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via het klep in het deksel kan jij de documenten in het container gooien. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op het vervoer is, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.