Bedrijfsafval 🔥 8 ONGEBRUIKELIJKE GEHEIMEN

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Tracht dit stroom van afval heel minimaal eventueel te behouden en je gaat opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Door afval heel veel mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er dus min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bedrijfsafval

Kies uit uit het ruimste assortiment containers en bestel het meest geschikte afvalcontainer voor je je restafval. In de het restafvalcontainer gooi je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet meer kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en glas passen niet in de rest restafvalcontainer. Tevens voor PMD verdelen bezitten we de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen die in ondernemingen ontstaan. Dit stromen zouden vaak afzonderlijk ingezameld geraken. Het is goed betreffende het milieu en het geldtas.

Wat moet er in de ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je afval ook scheidt, er gaat telkens restvuil voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje heel klein mogelijk te bewaren en je zal zien dat deze financieel gunstig is. Door afval zo zoveel mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus zo weinig mogelijk overblijvend afval over. Binnen het restafvalcontainer gooi je je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen dat je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren geen in de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te sorteren. Binnen de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de bedoeling omschreven artikelen weer te aanwenden als het kan.

Wat kost een afvalcontainer voor?

De tarieven voor de containers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte van afmeting van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de rolcontainer geledigd moet geraken. U ontdekt alle kosten op de tarievenpagina de.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en snel een van de vele varianten rolcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je direct gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandbestendig, handig als de container op een openbare plek staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Restafval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar liefst twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelige slakken worden toegepast voor het ophogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen vrij gedurende de verbranding die in minstens of mindere mate desondanks in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Bedrijfsafval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Bedrijfsafval

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en kosten bedrijfsafval en restafval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag opteren voor een betaalbare plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te bepalen die grootte het perfect bij je aansluit? Neem dan snel verbinding op met één van onze specialisten. Met onze langdurige ervaring met afvalmaterialen weten wij juist wat je nodig hebt. En verlang je een keer een aanvullend lediging of regulier een formaat ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel issue!

De tarieven van de containers wisselen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, als we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een restafvalcontainer of een andere alternatieve bak betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit duidelijk is. Hierdoor kom je later nooit voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Bedrijfsafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg uitgebreid assortiment met containers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de loer staat. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoor mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in te verzamelen, geraken je containers minder vlug vol. Bovendien ligt het scheiden van uw vuilnis ook goed voor de milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Bedrijfsafval

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uur jouw container bij het verlangde locatie geplaatst. U beslist zelf het gewenste capaciteit en op welke manier vaak de container geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker waar je jouw afval altijd weg kan en dat je meewerkt voor een beter omgeving via je afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want we belasten het milieu minder indien wij afval recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit gestopt Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis je scheidt, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en jouw portemonnee. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen is. Glasafval bestaan uit flessen, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval vanwege het volume en ook gewicht heel veel plaats in de afval van het bedrijf op. Jij kan daarom flink besparen in je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te maken uit verse grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan één glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de aantal containers eenvoudig aanpast.

De juiste container voor het glasafval

Koop de beste bakken voor het jouw glasafval bij ons. Je hebt de keuze uit keuze uit één bak met tweehonderdveertig liter en ook met 900 liters. Er al een glascontainer startend bij €13 per maand en deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest jij hoe vaak ons de container komen legen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter een goede grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Bij het verwerken maken wij verschil tussen blank, bruin, groene en bont glas. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er op een heel veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en ook op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na de vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je archief niet wil in de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van geheim papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waarin het papier exact doorheen . Wanneer het papieren eenmaal in de bak zijn, krijgen ze nog bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal de zoveel tijdstip bij voor het container legen en het papier ter plaats te vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij de bak via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door het klep in het deksel kan jij de documenten in de container werpen. Jij hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op vervoer is, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.