Beesel Restafval ✔️ 13 VERBORGEN HACKS

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Probeer dit stroom van afval heel minimaal mogelijk te houden en je gaat merken dat dit economisch voordeelgevend is. Met afval dus mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Beesel Restafval

Selecteer uit het grootste meest uitgebreide aanbod rolcontainers en koop de meest geschikte rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de afvalcontainer werp je reeds het niet niet-recyclebare vuil welke je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en glas passen geen binnen de container. Ook voor PMD sorteren bezitten ons de geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen die in ondernemingen vrijkomen. Dit stromingen mogen dikwijls gescheiden ingezameld zijn. Het is beter voor het milieu milieu en het geldtas.

Wat mag wel er in zakelijk afval?

Hoezo prima je je afval tevens verdeelt, er zal er steeds restafval aanwezig voorkomen. Probeer dit afvalstroom zo klein eventueel te houden en je gaat merken dat dit economisch voordeelgevend is. Door vuil dus mogelijk mogelijk te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel min mogelijk restafval over. In de rest afvalcontainer gooi je je al de onrecyclebare vuil welke je geen extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet thuis in de de rest container.

Is scheiden sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel streefdoel vermeld artikelen opnieuw te benutten waar dat het kan.

Wat kost een container container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom, de grootte omvang van rolcontainer alsook hoevaak de container ontleegd moet worden zijn. U vindt je elke prijzen op de tarievenpagina de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en vlug een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je meteen gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de bak op een openbare plek staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de generatie van groene kracht. Gemengd afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie levert maar minstens twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelige slakken worden ingezet voor het verhogen of creëren van straten. Helaas komen er ook allerlei schadelijke materialen uit in de verbranding die in minstens of mindere mate echter in het milieu belanden. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Beesel Restafval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Beesel Restafval

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en kosten ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je mag opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te bepalen welke omvang het perfect bij je past? Neem dan even contact op met een van onze experts. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een aanvullend leegmaken of regulier een formaat grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen probleem!

De kosten van de containers verschillen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere alternatieve container neerlegt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie transparant is. Op deze manier ben je achteraf niet voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Beesel Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel uitgebreid aanbod van containers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, maar ook op kantoren mag je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalstromen in zamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Daarnaast is het apart houden uit uw afval ook goed voor het de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, je PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Beesel Restafval

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur jouw container op de verlangde plek geplaatst. U beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo ken je dus vast dat je je afval altijd kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving minder minder indien we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat zal zijn voor het milieu en ook je portemonnee. Glas blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen is. Glasverval bestaat uit flessen, potten en glasscherven. Zonder het om scheiden neemt het door het ruimte en gewicht heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink besparen op je afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het veel minder energie in vergelijking met glazen te produceren uit nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is is één glascontainer essentieel. Heb je variërende tijdsperioden qua bezigheden? ons functioneert met aanpasbare contracten waardoor jij het aantal bakken makkelijk aanpast.

Het juiste container voor glas restafval

Bestel het beste bakken voor jouw glasverval op onze dienst. Jij heeft de selectie van een bak met tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liter. Er is is reeds een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de afval kiest je hoe frequent wij de bak komen ledigen. wij biedt het meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas te maken uit nieuwe materialen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glazen. Tijdens de verwerken maken we verschil onder blank, bruin, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er zijn op een heel veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat mag er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook op een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou jij dus best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je je archief veilig vernietigt is. Na de vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij jouw dossiers niet in het papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid vuil in het gedaante van geheim papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waar het document precies erin . Als de papieren eenmaal in de bak zijn, krijgen niemand zij meer in handen. Onze bestuurder komt eenmaal in de tijdstip langs om de bak te ledigen en het documenten ter plekke vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content zal daarna meteen vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door de klep in de deksel kun jij de documenten in de bak werpen. Je hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op het transport gaat, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.