Belasting Restafval ✔️ 6 OPVALLENDE FEITJES

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Tracht dit afvalstroom zo klein toevallig te behouden en je zult merken dat het economisch voordelig is. Door afval zo zoveel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Belasting Restafval

Kies bij het grootste grootste gamma rolcontainers en koop de beste rolcontainer voor je je restvuil. In de de restafvalcontainer werp je al het niet te recyclen vuil die je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, swill, en glas horen geen binnen de restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen bezitten we het juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen dat in ondernemingen ontstaan. Deze stromingen zouden dikwijls afzonderlijk opgehaald worden. Het is goed betreffende het milieu leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag wel er in zakelijk afval?

Op welke manier prima je je afval tevens sorteert, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval heel minimaal mogelijk te houden en je gaat merken dat dit economisch voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er heel min mogelijk restafval over. Binnen de restafvalcontainer gooi je al het niet onrecyclebare afvalstoffen dat je geen meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas horen niet thuis binnen het container.

Is het scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de doel beschreven artikelen opnieuw te aanwenden waar het lukt.

Wat kost een container een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte afmeting van container en hoevaak hoevaak de container ontleegd moet geraken. Jij ontdekt alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en rap een van de vele soorten rolcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je direct tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de bak op een algemene locatie staat. Je kiest uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van groene stroom. Gemengd afval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke stoffen uit tijdens de verbranden die in bepaalde of mindere mate desondanks in het natuur belanden. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Belasting Restafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Belasting Restafval

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoger op de orde, des te ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt opteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te schatten wat grootte het perfect bij je past? Haal dan gauw verbinding op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een aanvullend legen of standaard een grootte grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, als we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een algemeen afval container of een verschillende container betaalt. Wij vinden het essentieel dat dit transparant is. Op deze manier raak je naderhand nooit voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Belasting Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de optie uit een zeer gevarieerd assortiment met containers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoren mag je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast is het scheiden uit je vuilnis ook beter voor het de omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Belasting Restafval

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer op de verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je je afval altijd weg kan en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis je scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaat van flessen, potten en glasscherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval vanwege het volume en ook massa heel veel plaats bij het bedrijfsafval op. Jij kan dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te produceren uit verse materialen.

Komt daar bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende periodes qua bezigheden? ons werkt samen met flexibele contracten waardoor je het aantal bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor jouw glasverval op ons. Je heeft de keuze uit één bak van tweehonderdveertig liters en ook met negenhonderd liter. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maand en dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de glasafval kies je hoe vaak wij het bak komen ledigen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost veel kracht om glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasverval is echter daarentegen één prima grondslag. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij de bewerken doen we verschil tussen wit, bruin, groene en gemengd glazen. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er bij een heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem neem contact op.

Wat is mag er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en op veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou jij dus best goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons helpen bij een veilig proces van verzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij honderd procent garantie dat je jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je archief niet in het papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waarin het document precies doorheen . Wanneer het papieren eenmaal in het container zitten, krijgt ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eens in tijdstip bij voor het container te legen en de documenten plekke vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij de container door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud wordt daarna direct vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door het klep in het deksel kan jij het documenten in de bak werpen. Je hebt de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het vervoer is, loop je niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.