Bij Plastic Afval Geen Pmd 🔴 4 MAKKELIJKE ZAKEN

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Probeer dit afvalstroompje heel beperkt mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat deze economisch voordeelgevend is. Door afval heel mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er dus min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bij Plastic Afval Geen Pmd

Kies uit van de grootste assortiment rolcontainers en bestel de de beste beste afvalcontainer voor je restvuil. Binnen de rest container gooi je je reeds de niet te recyclen afval dat je geen meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, en ruiten passen niet in de de rest container. Tevens omtrent PMD sorteren bezitten wij de juiste geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromingen welke bij ondernemingen vrijkomen. Deze afvalstromen zouden vaak gescheiden ingezameld geraken. Dit is verbeterd aangaande de milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er gaat altijd restvuil voortdurend voorkomen. Poog het afvalstroompje zo minimaal toevallig te behouden en je gaat merken dat deze economisch voordeelgevend is. Via afval dus zoveel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig eventueel restvuil over. In de rest restafvalcontainer werp je al de niet te recyclen afval dat je niet verder kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet in de container.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de bedoeling beschreven producten opnieuw te benutten indien dat kan.

Wat kost een container een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten voor containers zijn afhankelijk afhangend van de de stroom van afval, de grootte van grootte van rolcontainer alsook hoevaak de container geleegd moet geraken. Je vindt ieder tarieven op de tarievenpagina de.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je meteen gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de container op een algemene locatie staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de generatie van duurzame stroom. Gemengd afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar zowaar 20% van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelige assen worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke substanties los tijdens de verbranding die in bepaalde of kleinere mate echter in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Bij Plastic Afval Geen Pmd:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als deze maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren via ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk type afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Bij Plastic Afval Geen Pmd

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en kosten ondernemingsafval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je mag selecteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te bepalen wat omvang het beste bij je aansluit? Pak dan even contact op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren kennis met afvalmaterialen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je een keer een meer lediging of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De kosten van de bakken verschillen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Restafval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist waar je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde verschillende rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier kom je naderhand nooit voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Bij Plastic Afval Geen Pmd

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg uitgebreid assortiment met containers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de loer ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoren mag je je biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalsoorten te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van uw afval tevens beter voor de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Bij Plastic Afval Geen Pmd

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer op de verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier ken je daarom zeker dat je je afval steeds kwijt kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof is gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf scheidt, hoe goed dat zal zijn voor het milieu en ook je portemonnee. Glaswerk is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen is. Glasafval bestaat van flessen, potten en glasscherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en gewicht heel veel plaats in de afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel uit besparen op je afvalkosten. Het is tevens volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel minder energie dan glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming veel glasafval los, zoals bij de sector van de horeca, dan één glascontainer essentieel. Heb je variërende periodes qua bezigheden? wij functioneert met aanpasbare contracten waardoor je de nummer containers eenvoudig verandert.

Het geschikte container voor het glas restafval

Bestel het beste containers voor het jouw glasafval op onze dienst. Je heeft de selectie van één bak met 240 liter en ook van 900 liters. Er al één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kies jij op welke manier vaak ons de bak zullen komen legen. ons leveren het voordeligste service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter echter één prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kunnen er zijn op een heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, keramiek etc. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en op een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je dus beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons helpen bij een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heeft jij 100% garantie dat je dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet wil in de papierbak wil werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in de gedaante van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waarin het document exact doorheen . Wanneer het papieren al in het bak zitten, krijgt ze nog bij handen. Onze chauffeur komt eens in de tijdstip langs voor de container legen en de documenten ter plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij de container via de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De content wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je je geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in de deksel kun je de documenten in het container gooien. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op het transport is, loop jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.