Blik Restafval Bij Welke Gemeenten ✔️ 9 SNELLE ZAKEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Tracht het afvalstroompje dus beperkt mogelijk te houden en je zal opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Met afvalstoffen zo zoveel eventueel te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo min mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Blik Restafval Bij Welke Gemeenten

Selecteer uit het grootste ruimste aanbod rolcontainers en koop het meest geschikte rolcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen de rest container gooi je al het de niet-recyclebare vuil welke je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet binnen het container. Tevens voor PMD verdelen beschikken we het correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Deze stromingen mogen vaak gescheiden opgehaald geraken. Het is beter betreffende de milieu en het geldtas.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er gaat telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroom dus klein toevallig te behouden en je zal merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afval zo zoveel eventueel te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus min toevallig overblijvend afval over. In de de restafvalcontainer werp je reeds het niet onrecyclebare afval welke je geen extra kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren geen in de de container.

Is het verdelen van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. Binnen de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het bedoeling vermeld producten weer te benutten als dat het kan.

Wat kost een container een container container bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroom, de afmeting van de container en hoevaak hoe vaak de container geledigd container geledigd moet worden. U vindt je alle tarieven op de.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij brengen hem gratis binnen een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de bak op een openbare plaats staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van duurzame stroom. Gemengd afval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar minstens twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelige resten worden ingezet voor het ophogen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen vrij tijdens de verbrandingsproces die in meer of mindere mate toch in het natuur belanden. Dus moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Blik Restafval Bij Welke Gemeenten:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Blik Restafval Bij Welke Gemeenten

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en prijzen zakelijk afval en algemeen afval beheer

De volume voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kan opteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te ramen die omvang het perfect bij je aansluit? Haal dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren ervaring met afvalsoorten kennen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een meer lediging of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De kosten van de bakken verschillen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Restafval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere alternatieve container neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit aspect transparant is. Op deze manier raak je later niet voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Blik Restafval Bij Welke Gemeenten

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de optie uit een zeer gevarieerd aanbod met containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, echter ook op kantoor kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis tevens beter voor de milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Blik Restafval Bij Welke Gemeenten

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale dekking, heeft je in 24 uren jouw container bij de gewenste plek geplaatst. U beslist zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd dient te worden. Op deze manier ken je dus vast dat je je afval altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu door je afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving minder minder indien wij afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat zal zijn ten behoeve van het milieu en ook jouw geldbeurs. Glas is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaat van flessen, potjes en ook scherven. Zonder om splitsen neemt het glasafval door de volume en ook gewicht veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kan dus flink besparen op je kosten voor afval. Het glas is ook tevens compleet om te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te produceren uit verse grondstoffen.

Komt daar bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan één glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert met flexibele contracten omdat jij de nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor het je glasafval bij ons. Je heeft de selectie uit een container van tweehonderdveertig liter en met 900 liter. Er al een glascontainer vanaf €13 elke maand en ook deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de afval kies jij hoe frequent ons de container komen ledigen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het veel energie voor het glas om te produceren van verse materialen. Glasafval is echter daarentegen één goede grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Bij het verwerken maken wij verschil onder blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij een heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem neem contact .

Wat is mag wel er bij het de glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en in een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigd zijn. Na vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet wil in de het papierbak wil gooien. Sommige papieren bezitten geheime informatie en kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid afval in de gedaante van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waarin het papier exact erin past. Als het papieren eenmaal in de bak zitten, krijgt niemand ze nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in tijdstip langs om de bak ledigen en het documenten ter plekke vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het container door het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De content zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in de deksel kun jij de papieren in de container gooien. Je hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op transport gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.