Bouw En Sloopafval Container Huren 🔥 14 BEWEZEN HACKS

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval blijven bestaan. Tracht het afvalstroom dus minimaal eventueel te behouden en je gaat merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Door afval heel veel eventueel te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bouw En Sloopafval Container Huren

Kies uit uit de ruimste gamma containers en bestel de beste ideale afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de rest container gooi je je al het de niet-recyclebare afval die je niet meer kan scheiden. Karton/karton, swill, en vensterglas passen geen in het container. Ook voor PMD sorteren bezitten we de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen die in ondernemingen vrijkomen. Deze afvalstromen zouden vaak afzonderlijk opgehaald geraken. Dit is verbeterd voor het natuur en de geldtas.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je vuil eveneens scheidt, er gaat telkens restvuil blijven zijn. Tracht het stroom van afval dus klein toevallig te houden en je zal opmerken dat deze financieel voordelig is. Via vuil heel zoveel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de de afvalcontainer werp je al het onrecyclebare afval dat je niet verder meer kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet thuis in het restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. Binnen het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel doel vermeld goederen opnieuw te benutten als dat het kan.

Wat kost een container container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van containers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van grootte van container en hoevaak hoevaak de container geledigd afvalcontainer geleegd moet worden geraken. Jij vindt ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de vele soorten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je direct gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de container op een algemene plek staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene kracht. Gemengd afval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelvormige resten worden toegepast voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige stoffen vrij tijdens de verbranden die in meer of mindere mate echter in het natuur terecht komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Bouw En Sloopafval Container Huren:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Bouw En Sloopafval Container Huren

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en kosten zakelijk afval en algemeen afval beheer

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je mag kiezen voor een betaalbare plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te bepalen welke grootte het goed bij je aansluit? Neem dan gauw contact op met een van onze experts. Met onze langdurige kennis met afvalstromen kennen wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een meer leegmaken of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de bakken variëren per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde andere bak neerlegt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Zo raak je later niet voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Bouw En Sloopafval Container Huren

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer divers aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buiten staan, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoor mag je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalstromen in zamelen, zitten je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit uw vuilnis ook beter voor het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Bouw En Sloopafval Container Huren

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de gewenste locatie staan. U beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier frequent de container geledigd dient te worden. Zo ken je dus zeker waar je je afval steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een beter milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat zal zijn ten behoeve van het milieu en ook je portemonnee. Glas is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potten en ook scherven. Zonder te splitsen pakt het vanwege het volume en ook massa veel ruimte in de afval van het bedrijf in. Je kunt daarom heel besparen in jouw afvalkosten. Het is ook tevens compleet te recyclen. Ook verbruikt het veel kleiner energie dan glaswerk te produceren uit verse grondstoffen.

Komt daar bij jouw onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal bakken makkelijk verandert.

De geschikte bak voor het glasafval

Koop de beste bakken voor je glasafval bij ons. Jij hebt de keuze uit selectie uit een container met tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liters. Er is al één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier frequent ons de bak komen legen. wij leveren de meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen een goede basis. Er zitten meestal circa 50% oudere glazen in nieuwe glazen. Tijdens het verwerken maken wij verschil onder blank, bruin, groene en gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er op een heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruiken, borden, koppen, keramiek etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en in een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij dus best goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je archief veilig vernietigd zijn. Na de vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij je archief niet wil in het papierbak wilt gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de vorm van vertrouwelijk document? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één gleuf waarin het document exact erin past. Wanneer het documenten eenmaal in het bak zitten, krijgt niemand ze meer in . Onze bestuurder komt eenmaal tijd bij om het bak ledigen en het papier plekke vernietigen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het bak door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kan je het documenten in het bak werpen. Jij hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op transport gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.