Bouwafval Container 6m3 🔥 4 OPMERKELIJKE ZAKEN

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Tracht dit afvalstroom dus beperkt mogelijk te houden en je gaat merken dat het economisch gunstig is. Door vuil dus zoveel eventueel te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bouwafval Container 6m3

Kies bij de ruimste aanbod rolcontainers en koop de meest geschikte rolcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen het restafvalcontainer gooi je je al het de niet-recyclebare afval die je niet verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet binnen het afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD scheiden beschikken we de juiste correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende alle afvalstromen die in ondernemingen ontstaan. Dit stromingen mogen dikwijls afzonderlijk verzameld worden. Dat is beter betreffende het natuur en het geldtas.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen tevens scheidt, er zal altijd restafval voortdurend voorkomen. Tracht het stroom van afval dus minimaal mogelijk te bewaren en je gaat zien dat dit economisch voordelig is. Met afval zo mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo minimaal eventueel restvuil over. Binnen de container werp je reeds het onrecyclebare afval welke je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet in de rest container.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de bedoeling vermeld producten weer te gebruiken indien dat het lukt.

Wat kost een container container voor?

De prijzen voor de containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom stroom van afval, de grootte afmeting van afvalcontainer alsook hoe vaak de de rolcontainer geledigd dient zijn. Jij vindt alle kosten op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de vele varianten vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je direct gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de bak op een publieke plaats staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van duurzame energie. Restafval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelige resten worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke materialen vrij gedurende de verbranden die in bepaalde of mindere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Bouwafval Container 6m3:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer dit slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Bouwafval Container 6m3

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en tarieven zakelijk afval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan opteren voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te ramen welke omvang het goed bij je past? Pak dan even aansluiting op met één van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En wil je een keer een aanvullend lediging of standaard een formaat ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen kwestie!

De prijzen van de containers wisselen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, als we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een verschillende rolcontainer neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Zo kom je achteraf niet voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Bouwafval Container 6m3

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie uit een heel gevarieerd aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw document- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze afvalstromen beschikbaar, maar ook in kantoren kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot deel van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis ook beter voor het de omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Bouwafval Container 6m3

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren jouw container op de gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geledigd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom vast waar je je afval altijd kwijt kan en dat je bijdraagt aan een beter omgeving door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu minder minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te veel afval jezelf sorteert, des te beter dat zal zijn voor het milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en scherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval door het ruimte en massa veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom flink besparen in jouw afvalkosten. Het is ook bovendien compleet te recyclen. Ook kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te produceren van verse materialen.

Komt er op je bedrijf veel glas vrij, zoals bij de horeca, dan een container voor glas essentieel. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons werkt met flexibele overeenkomsten waardoor je de nummer bakken eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor je glasafval op ons. Jij hebt de keuze van één container van 240 liter en ook van negenhonderd liters. Er is is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest je hoe vaak ons het bak komen ledigen. ons biedt het voordeligste service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas te maken van nieuwe materialen. Glasverval is echter echter een goede basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuw glazen. Bij de verwerken maken we verschil onder wit, bruine, groene en bont glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er zijn op een veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en in veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij daarom beter goed organiseren. De gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van dossiers. Discreet en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij 100% garantie dat je dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je jouw archief niet wil in het papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de vorm van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van ons . U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waar het papier precies erin past. Wanneer de documenten eenmaal binnen het container zijn, krijgen zij nog in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in tijdstip langs voor de bak ledigen en de documenten ter plekke vernielen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin de container via het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in de deksel kun jij de papieren in het bak gooien. Je hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief niet op vervoer gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.