Bouwmaat Container ᐅ 12 MAKKELIJKE TRUCS

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroom dus minimaal toevallig te behouden en je zult opmerken dat dit economisch gunstig is. Met afval zo veel mogelijk te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bouwmaat Container

Selecteer van de meest uitgebreide gamma rolcontainers en koop de meest geschikte container geschikt voor je restafval. In de de restafvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare afval dat je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, en glas thuishoren geen in de de rest restafvalcontainer. Tevens voor PMD verdelen beschikken we de juiste geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam betreffende ieder afvalstromen dat binnen firma’s ontstaan. Deze stromen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld geraken. Dit is verbeterd voor het milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er binnen zakelijk afval?

Hoezo goed je je afval eveneens scheidt, er gaat steeds restafval blijven zijn. Probeer dit afvalstroom heel minimaal toevallig te houden en je gaat zien dat dit economisch gunstig is. Via afval heel zoveel mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel zo weinig toevallig restafval over. In de de afvalcontainer gooi je al het het niet-recyclebare afval dat je niet meer kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en ruiten horen niet thuis in de het restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het de doel vermeld artikelen opnieuw te aanwenden indien het lukt.

Wat kost een container container voor?

De kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom, de grootte van afmeting van container en hoevaak hoe vaak de de container container ontleegd dient zijn. U vindt alle tarieven op de.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de talloze soorten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je direct gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de container op een openbare plaats staat. Je kiest uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van duurzame kracht. Gemengd afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige materialen los gedurende de verbranden die in minstens of geringere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Bouwmaat Container:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Bouwmaat Container

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kan selecteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te schatten welke maat het perfect bij je past? Haal dan even contact op met een van onze deskundigen. Door onze jarenlange ervaring met afvalstromen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je een keer een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een formaat groter? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De tarieven van de containers verschillen per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Restafval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, gelijk we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere andere container betaalt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Zo raak je later nooit voor nare onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Bouwmaat Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg uitgebreid assortiment van containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoor mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast is het apart houden van uw afval ook beter voor de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Bouwmaat Container

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uren je container op het verlangde locatie staan. U beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom vast waar je jouw afval altijd kwijt kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving door je afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu veel minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf sorteert, hoe goed dat is ten behoeve van het milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen is. Glasafval bestaan van flessen, potten en ook scherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en massa heel veel plaats in de bedrijfsafval in. Je kan daarom heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is tevens compleet om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij je bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is is één glascontainer essentieel. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met aanpasbare contracten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig verandert.

De juiste bak voor het glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor jouw glasafval bij ons. Jij heeft de keuze uit een bak met 240 liter en ook met negenhonderd liters. Er is is al een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies je op welke manier vaak ons de bak komen legen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het veel kracht voor het het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuwe glazen. Bij het verwerken maken wij onderscheid onder blank, bruin, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er zijn bij één heel veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft jij 100% garantie dat je je dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet in de papierbak wilt werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van geheim papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waar het papier precies doorheen past. Wanneer de documenten al binnen de container zijn, krijgen ze meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eens in de tijd bij voor de bak ledigen en het papier ter plaats vernietigen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin het container via het truck zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in de deksel kan je de documenten in de container gooien. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.