Bovengrondse Glascontainer Vergunningsvrij ☑️ 3 OPMERKELIJKE WEETJES

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroompje heel klein toevallig te behouden en je zal opmerken dat het economisch voordeelgevend is. Met afval zo zoveel mogelijk te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bovengrondse Glascontainer Vergunningsvrij

Selecteer uit het meest uitgebreide assortiment rolcontainers en koop het beste container voor je overblijvend afval. In het restafvalcontainer gooi je je reeds het niet niet-recyclebare vuil dat je niet meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en vensterglas thuishoren geen binnen de afvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren beschikken ons het geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam voor alle afvalstromen welke bij ondernemingen vrijkomen. Dit afvalstromen zouden dikwijls apart verzameld geraken. Dat is verbeterd betreffende het milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je vuil eveneens scheidt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval zo klein eventueel te bewaren en je gaat zien dat dit geldelijk gunstig is. Met afval heel mogelijk mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus minimaal eventueel overblijvend afval over. In het afvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare vuil welke je geen extra kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en glas passen niet in het restafvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk eventueel te verdelen. In het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel beschreven artikelen opnieuw te benutten indien dat het mag.

Wat kost een een afvalcontainer bedrijfsafval?

De prijzen voor de containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte van afvalcontainer alsook hoe vaak de de rolcontainer geleegd moet worden geraken. Je ontdekt alle kosten op de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je snel en rap een van de vele soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je direct gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de bak op een algemene plek staat. Je gaat uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van groene kracht. Gemengd afval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar liefst twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het ophogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen los tijdens de verbranden die in meer of mindere mate echter in het milieu komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Bovengrondse Glascontainer Vergunningsvrij:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Bovengrondse Glascontainer Vergunningsvrij

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en tarieven zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kan selecteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te bepalen wat grootte het goed bij je aansluit? Haal dan even aansluiting op met één van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalmaterialen kennen wij precies wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een meer legen of regulier een maatje groter? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers wisselen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een restafvalcontainer of een alternatieve container neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect helder is. Op deze manier raak je naderhand nooit voor nare verrassingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Bovengrondse Glascontainer Vergunningsvrij

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer divers assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Kies, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je document- en papier op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, maar ook in kantoor kunt je jouw organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden van je vuilnis tevens goed voor het het milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te maken, je PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Bovengrondse Glascontainer Vergunningsvrij

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uur je afvalcontainer bij het gewenste plek staan. Je bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de container geledigd dient te worden. Zo weet je dus vast waar je je vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving veel als we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het volume en ook gewicht heel veel plaats in het afval van het bedrijf op. Je kunt dus heel besparen in jouw afvalkosten. Het is ook tevens volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glas los, zoals bij de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal containers makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor het glasafval

Bestel de beste containers voor jouw glasafval op ons. Je hebt de keuze uit keuze uit een container van tweehonderdveertig liter en van 900 liter. Er is is reeds een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies je op welke manier frequent ons het container zullen komen legen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo wordt glas verwerkt

Het heel veel energie voor het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter één prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Tijdens de bewerken doen we onderscheid onder wit, bruine, groen en bont glas. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er zijn op één veel lagere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen beschermd en in een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter goed organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je archief beschermd vernietigt is. Na de vernieling worden het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je je archief niet wil in het papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bevatten geheime informatie en dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in het vorm van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waar het document precies erin past. Als het documenten al in het bak zitten, krijgen niemand ze meer in handen. Onze bestuurder komt eenmaal in zoveel tijd bij om het bak te ledigen en de papier ter plekke vernietigen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin het bak via de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in de deksel kun jij het documenten in de bak werpen. Jij hebt de selectie van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op het vervoer is, loopt jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.