Buysecontainers.Be ✔️ 8 SIMPELE TRUCS

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroom heel beperkt mogelijk te bewaren en je gaat opmerken dat dit financieel gunstig is. Met afvalstoffen heel mogelijk eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Buysecontainers.Be

Kies uit van het grootste grootste assortiment containers en bestel de de ideale afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de het afvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare afval dat je niet meer kan sorteren. Papier/karton, swill, en vensterglas thuishoren niet thuis in de de container. Tevens omtrent PMD sorteren bezitten ons het correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromen welke in firma’s vrijkomen. Die stromen zouden dikwijls apart verzameld zijn. Het is beter aangaande het milieu natuur en het geldbeugel.

Wat moet er in ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend voorkomen. Probeer het afvalstroom dus klein eventueel te behouden en je gaat zien dat het geldelijk voordelig is. Via afval heel veel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er dus min mogelijk overblijvend afval over. Binnen het container gooi je al het niet niet-recyclebare vuil welke je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren geen binnen het restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel bedoeling omschreven producten weer te benutten als het lukt.

Wat kost een container voor container voor?

De tarieven voor tarieven voor afvalcontainers zijn afhangend van het stroom van afval, de omvang van de rolcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd container geleegd moet worden geraken. Je vindt je elke kosten op de.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons neem je snel en snel een van de vele varianten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je meteen in het bestelproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de container op een publieke plaats staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van groene energie. Restafval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar 20% van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelige resten worden ingezet voor het verhogen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke materialen uit in de verbranden die in meer of kleinere mate echter in het natuur belanden. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Buysecontainers.Be:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Redenen een container op wielen huren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Buysecontainers.Be

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te schatten wat grootte het beste bij je past? Pak dan snel verbinding op met een van onze specialisten. Met onze vele jaren ervaring met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een meer leegmaken of standaard een formaat ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Restafval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde alternatieve bak aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie helder is. Op deze manier kom je naderhand nooit voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Buysecontainers.Be

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel uitgebreid assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot deel van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van je vuilnis ook goed voor het het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Buysecontainers.Be

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren jouw container bij de verlangde plek staan. Je bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent het container geleegd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker dat je je afval steeds weg kunt en dat je bijdraagt voor een beter milieu door jouw afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving veel als wij afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit geplaatst Los karton ofwel verschillend document
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis je scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor de milieu en ook jouw geldbeurs. Glas is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden zijn. Glasscherven bestaan uit flessen, potjes en scherven. Zonder te scheiden neemt het door de volume en massa veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Jij kan dus flink uit besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner energie dan glazen om te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat er bij jouw onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare contracten omdat je het nummer bakken eenvoudig aanpast.

De juiste container voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor jouw glasverval op ons. Jij hebt de keuze uit selectie van één container van tweehonderdveertig liters en met 900 liters. Er al een container voor glas vanaf €13 elke maand en deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies je op welke manier vaak wij het bak komen ledigen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het heel veel energie voor het het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter echter een goede basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen wij verschil tussen blank, bruine, groen en gemengd glas. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er op één heel veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag wel er bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en in een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij dus best goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jouw archief niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb je frequent veel vuil in de gedaante van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het document exact doorheen past. Wanneer het papieren al in de container zitten, krijgt ze nog in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in de zoveel tijdstip langs om het container te legen en de documenten plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak via het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kan je de documenten in de container werpen. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op vervoer gaat, loop je niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.