Chemisch Afval Inleveren ➡️ 5 OPVALLENDE TIPS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroompje dus klein mogelijk te behouden en je gaat merken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er heel min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Chemisch Afval Inleveren

Selecteer van het ruimste gamma rolcontainers en koop het beste rolcontainer geschikt voor je restvuil. In de rest afvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare vuil die je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten horen niet thuis binnen de container. Tevens voor PMD verdelen bezitten ons de juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromingen dat in bedrijven ontstaan. Dit afvalstromen kunnen dikwijls gescheiden ingezameld geraken. Het is verbeterd voor het milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen tevens sorteert, er zal er altijd overblijvend afval voortdurend zijn. Probeer dit afvalstroompje heel minimaal toevallig te behouden en je zult opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met vuil heel mogelijk eventueel te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo zo weinig mogelijk restafval over. In de de rest container gooi je al het niet te recyclen afval dat je niet extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet thuis in de het container.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. In het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel doel omschreven artikelen nogmaals te aanwenden als het lukt.

Wat kost een een container rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor containers zijn afhankelijk van de afvalstroom, de grootte van afmeting van de afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container rolcontainer ontleegd dient geraken. Je vindt je ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de talloze typen rolcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je meteen in het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een algemene locatie staat. Je kiest uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Gemengd afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelige slakken worden ingezet voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen los gedurende de verbranding die in minstens of mindere mate toch in het natuur belanden. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Chemisch Afval Inleveren:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Chemisch Afval Inleveren

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 treden.

Hoe hoger op de ladder, des te ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en tarieven zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te ramen die maat het goed bij je past? Haal dan gauw verbinding op met één van onze experts. Door onze langdurige ervaring met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je één keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een maatje groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere andere rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie transparant is. Op deze manier ben je achteraf geen voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Chemisch Afval Inleveren

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer divers aanbod van containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling op de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je papier- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten te zamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Bovendien is het scheiden uit uw afval tevens goed voor het het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Chemisch Afval Inleveren

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en nationale dekking, heeft je in 24 uur je container op het gewenste plek staan. U bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je daarom zeker dat je jouw vuilnis altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door je afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel als we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval jezelf sorteert, hoe goed dat zal zijn voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden is. Glasscherven bestaat uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Jij kunt dus heel besparen in je afvalkosten. Het is ook tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te maken van verse materialen.

Ontstaat daar bij je bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is is één glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende periodes met betrekking tot drukte? ons werkt met aanpasbare contracten waardoor jij het nummer bakken makkelijk verandert.

Het juiste bak voor het glasafval

Bestel de meest geschikte containers voor het je glasafval bij ons. Jij heeft de keuze uit een bak van 240 liters en ook van negenhonderd liter. Er al een container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de afval kies je hoe frequent wij de bak komen legen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het veel energie voor het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter een goede grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuw glazen. Bij het bewerken doen we verschil tussen blank, bruine, groene en ook bont glazen. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er op een veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat is mag er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en in veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigt is. Na vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je archief niet in de papierbak wilt gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent veel vuil in het vorm van vertrouwelijk document? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waar het document precies erin past. Wanneer de documenten al in het bak zitten, krijgen zij nog in handen. Onze bestuurder komt eens zoveel tijd langs om de container legen en de papier ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij het bak door het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in de deksel kun jij het papieren in het bak gooien. Je heeft de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op transport is, loop jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.