Container 4 Kuub 🔴 14 VERRASSENDE FEITJES

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer deze stroom van afval dus klein mogelijk te houden en je zult opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Door vuil dus veel eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container 4 Kuub

Selecteer uit het meest uitgebreide gamma rolcontainers en koop de ideale rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de container gooi je je al de onrecyclebare afvalstoffen dat je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet thuis in de afvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden hebben ons de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen die binnen bedrijven voortkomen. Deze stromingen kunnen dikwijls afzonderlijk opgehaald zijn. Dit is beter betreffende het milieu milieu en het geldtas.

Wat moet er binnen zakelijk afval?

Hoezo prima je je vuil ook sorteert, er zal er telkens restvuil blijven bestaan. Poog het stroom van afval heel minimaal toevallig te behouden en je zult opmerken dat dit financieel gunstig is. Via vuil dus zoveel mogelijk te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo zo weinig eventueel restafval over. In de afvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in de rest restafvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In de de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel streefdoel beschreven artikelen weer te gebruiken waar dat kan.

Wat kost een container een container container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de stroom van afval, de grootte grootte van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd container geleegd dient geraken. U vindt elke kosten op de.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de vele typen rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je meteen tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de bak op een publieke plek staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van duurzame stroom. Restafval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar minstens 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelachtige slakken worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke stoffen los tijdens de verbranding die in meer of geringere mate desondanks in het natuur belanden. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Container 4 Kuub:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als deze slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Container 4 Kuub

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want puur aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar ertussen. Je mag kiezen voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te ramen die maat het goed bij je aansluit? Haal dan even contact op met een van onze experts. Door onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen weten wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een meer lediging of standaard een formaat ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen probleem!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalsoort, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Restafval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde andere rolcontainer aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect transparant is. Op deze manier kom je later niet voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Container 4 Kuub

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoren mag je je biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het scheiden van uw vuilnis tevens goed voor de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Container 4 Kuub

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uren jouw container bij de verlangde plek staan. Je bepaalt zelf de gewenste capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo ken je dus zeker waar je je afval steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving minder minder als wij afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasafval

Des te meer afval je scheidt, des te beter dat is ten behoeve van de milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaat uit flessen, potten en scherven. Zonder het om scheiden neemt het door het ruimte en ook gewicht veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Jij kunt daarom heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het veel kleiner kracht dan glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Komt er op jouw bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is is één container voor glas essentieel. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons werkt met flexibele overeenkomsten waardoor jij het nummer bakken makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor glas restafval

Koop de beste containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit keuze uit een container van 240 liters en met 900 liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maand en dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de glasafval kies jij hoe frequent wij het bak zullen komen ledigen. ons biedt het voordeligste service.

Zo worden het glas verwerkt

Het heel veel kracht om glas om te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is daarentegen een prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Bij het verwerken maken we onderscheid tussen blank, bruine, groen en gemengd glazen. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er bij één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat mag wel er bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en ook in veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je dus best goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij je archief niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het document precies erin . Wanneer het documenten al in de bak zitten, krijgt ze nog in . Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijdstip bij om het container te ledigen en het documenten plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij het bak via de truck zelf is opgetild en geopend. Het content zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kun jij het papieren in het bak gooien. Jij heeft de selectie van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op vervoer is, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.