Container & Afvalcontainer Hure ☑️ 6 OPMERKELIJKE FEITJES

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Tracht deze afvalstroom zo beperkt toevallig te houden en je gaat opmerken dat deze financieel voordelig is. Met afval heel zoveel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container & Afvalcontainer Hure

Kies uit bij het grootste meest uitgebreide aanbod containers en bestel de het beste container voor je restafval. Binnen het restafvalcontainer werp je al het niet niet te recyclen afvalstoffen welke je geen meer kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en glas passen niet thuis in de de restafvalcontainer. Ook voor PMD sorteren bezitten ons het juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromen welke bij firma’s vrijkomen. Die stromingen zouden vaak apart verzameld worden. Dit is beter aangaande de leefomgeving en het geldbeugel.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je vuil eveneens sorteert, er zal telkens overblijvend afval aanwezig voorkomen. Probeer deze afvalstroompje zo klein eventueel te bewaren en je zal merken dat dit geldelijk gunstig is. Via afvalstoffen heel veel eventueel te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus zo weinig toevallig restvuil over. In de de restafvalcontainer gooi je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen geen in de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te verdelen. Binnen het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel streefdoel beschreven artikelen opnieuw te gebruiken waar dat kan.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen van afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van de stroom van afval, de grootte van grootte van afvalcontainer en hoe vaak de de container geledigd container geledigd moet worden worden. Jij vindt alle kosten op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en vlug een van de talloze typen rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je meteen in het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandveilig, handig als de bak op een algemene locatie staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare energie. Gemengd afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het verhogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige materialen los gedurende de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate echter in het natuur belanden. Dus moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Container & Afvalcontainer Hure:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Container & Afvalcontainer Hure

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoger op de ladder, des te duurzamer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Typen en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt selecteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen wat maat het goed bij je aansluit? Haal dan gauw verbinding op met een van onze specialisten. Met onze vele jaren ervaring met afvalsoorten kennen wij juist wat je vereist hebt. En wens je een keer een extra lediging of regulier een maatje groter? Dan is deze natuurlijk ook geen issue!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, zoals we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een alternatieve rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie helder is. Hierdoor ben je later geen voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Container & Afvalcontainer Hure

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie uit een erg divers aanbod met containers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten staan, of vandalisme aan de loer ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw document- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoor mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat een groot deel van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het scheiden uit uw vuilnis tevens goed voor de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Container & Afvalcontainer Hure

{service1)

Bij vind je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij de gewenste plek staan. Je bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd dient te worden. Zo ken je daarom zeker waar je je afval altijd weg kan en dat je bijdraagt aan een beter milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want we belasten het milieu veel minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof is geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat is ten behoeve van de milieu en jouw portemonnee. Glaswerk is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden zijn. Glasscherven bestaat van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval door de ruimte en ook gewicht veel plaats bij het bedrijfsafval op. Jij kan dus flink uit besparen in jouw kosten voor afval. Het is tevens volledig te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te produceren van verse grondstoffen.

Komt er bij jouw bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan een glascontainer essentieel. Heb jij wisselende periodes qua bezigheden? ons functioneert met flexibele contracten waardoor jij het nummer containers makkelijk verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor jouw glasafval bij ons. Jij heeft de keuze uit selectie van een bak van 240 liter en met negenhonderd liter. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier vaak ons de container zullen komen legen. wij leveren het voordeligste service.

Zo worden het glas bewerkt

Het veel kracht voor het glas te produceren van verse materialen. Glasafval is echter daarentegen een prima basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen we onderscheid onder wit, bruin, groene en bont glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er bij een veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem contact .

Wat is mag er bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend had als verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook in een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en vernieling van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij je dossiers niet in de het papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in het vorm van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waarin het papier exact erin . Als de documenten eenmaal binnen de bak zijn, krijgen zij meer bij handen. Onze chauffeur komt eens in de tijd langs om het bak te legen en het documenten plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin de container via het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in de deksel kan jij het papieren in het bak werpen. Je hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief geen op het vervoer is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.