Container Bestellen Grofvuil 🔴 14 SIMPELE TIPS

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroom zo minimaal eventueel te houden en je gaat zien dat het financieel voordelig is. Door afvalstoffen dus veel mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Bestellen Grofvuil

Kies van het grootste assortiment containers en koop de beste meest geschikte container voor je overblijvend afval. In het restafvalcontainer gooi je al de onrecyclebare afval dat je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet binnen het afvalcontainer. Ook betreffende PMD verdelen beschikken ons het geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen dat in ondernemingen voortkomen. Die afvalstromen kunnen dikwijls apart verzameld zijn. Dat is beter voor het milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er binnen zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen tevens verdeelt, er gaat altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroompje heel beperkt toevallig te behouden en je zult zien dat dit financieel voordelig is. Via afval zo mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er zo min eventueel overblijvend afval over. In de het restafvalcontainer gooi je al het de niet-recyclebare afval die je niet meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in de de rest container.

Is het verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In de het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel doel beschreven producten opnieuw te aanwenden als dat lukt.

Wat kost een container een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor de containers zijn afhankelijk afhangend van het afvalstroompje, de grootte van rolcontainer en hoevaak de container geleegd moet zijn. Je vindt je alle kosten op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons koop je snel en rap een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je meteen tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de container op een publieke plek staat. Je kiest uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van groene stroom. Restafval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelachtige slakken worden ingezet voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties uit gedurende de verbranden die in bepaalde of mindere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we blijven zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Container Bestellen Grofvuil:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Container Bestellen Grofvuil

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kan kiezen voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te schatten wat maat het goed bij je aansluit? Pak dan gauw verbinding op met een van onze deskundigen. Door onze vele jaren ervaring met afvalstromen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je één keer een meer legen of regulier een formaat grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, gelijk we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons exact waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven helder wat je voor een restafvalcontainer of een andere verschillende rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor kom je achteraf geen voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Container Bestellen Grofvuil

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel divers assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw document- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter ook in kantoren kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalstromen in te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD is namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Container Bestellen Grofvuil

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer bij het gewenste plek staan. U bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo ken je dus vast waar je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder minder als wij afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof zit gestopt Los karton ofwel verschillend document
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis je scheidt, hoe beter dat zal zijn voor het milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaan van flesjes, potten en scherven. Zonder te splitsen neemt het door de volume en ook massa veel plaats in het bedrijfsafval op. Jij kunt dus heel uit besparen in je afvalkosten. Het glas is bovendien volledig om te recyclen. Ook kost het veel kleiner kracht dan glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Komt er op jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is is één glascontainer essentieel. Bezit je variërende tijdsperioden qua bezigheden? ons functioneert met aanpasbare contracten omdat je het nummer containers makkelijk aanpast.

Het juiste container voor het glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor jouw glasverval bij ons. Jij hebt de keuze uit selectie van één bak van 240 liter en ook met 900 liter. Er reeds één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en deze worden gratis neergezet. Op basis van de afval kies jij hoe frequent ons de container zullen komen ledigen. ons leveren het meest voordelige service.

Zo worden glas verwerkt

Het kost kost heel veel kracht voor het het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter één prima grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens het verwerken doen we verschil tussen blank, bruine, groen en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er op een veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem neem contact op.

Wat mag wel er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en in een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij dus best goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons helpen bij een veilig proces van inzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat jouw archief veilig vernietigt zijn. Na de vernieling worden het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je jouw archief niet in de het papierbak wilt gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waarin het document precies doorheen past. Wanneer de documenten al binnen de bak zijn, krijgen ze meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de zoveel tijd bij om het container te ledigen en de papier ter plaats vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door het klep in de deksel kun je het papieren in de container werpen. Je heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief niet op transport is, loopt jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden verzameld en verwoest.