Container Groenafval Huren ➡️ 5 BEWEZEN FEITJES

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval dus minimaal mogelijk te houden en je zult merken dat dit economisch gunstig is. Via vuil dus veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Groenafval Huren

Selecteer van het ruimste gamma afvalcontainers en bestel de het meest geschikte afvalcontainer voor je restafval. Binnen de rest restafvalcontainer werp je reeds het niet onrecyclebare afvalstoffen dat je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten thuishoren niet binnen het afvalcontainer. Tevens omtrent PMD scheiden bezitten ons het juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam voor alle afvalstromen welke binnen firma’s voortkomen. Deze afvalstromen zouden meestal gescheiden ingezameld worden. Dit is goed voor het milieu leefomgeving en het portemonnee.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Hoezo goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal er altijd overblijvend afval aanwezig voorkomen. Poog dit afvalstroompje dus beperkt mogelijk te behouden en je gaat opmerken dat het financieel gunstig is. Via afval zo zoveel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo minimaal eventueel restafval over. In de rest afvalcontainer gooi je je al het niet niet-recyclebare vuil dat je niet verder verder kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis binnen het container.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel doel beschreven producten weer te gebruiken indien dat mag.

Wat kost een afvalcontainer voor?

De tarieven voor tarieven van afvalcontainers afhankelijk afhangend van de het stroom van afval, de grootte omvang van de container en hoevaak hoe vaak de de rolcontainer geledigd dient zijn. Jij vindt je ieder kosten op de de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en vlug een van de talloze typen vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten binnen een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de bak op een algemene plek staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van duurzame kracht. Restafval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar zowaar 20% van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelvormige assen worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke materialen los tijdens de verbrandingsproces die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving komen. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Container Groenafval Huren:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Container Groenafval Huren

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de ladder, des te ecologischer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en tarieven bedrijfsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan selecteren voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te bepalen wat grootte het perfect bij je past? Neem dan even contact op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige kennis met afvalmaterialen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een meer leegmaken of regulier een grootte ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de containers variëren per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere verschillende rolcontainer aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit duidelijk is. Zo ben je later geen voor nare onthullingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Container Groenafval Huren

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg divers aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buiten staan, of vernieling op de horizon ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoor mag je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te verzamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van uw afval ook beter voor de milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste container voor PMD en Container Groenafval Huren

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur je afvalcontainer op het gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geleegd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast dat je je afval altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer afval je sorteert, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flessen, potjes en ook scherven. Zonder te splitsen pakt het vanwege het volume en ook gewicht veel ruimte in de afval van het bedrijf in. Je kan dus heel uit besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het veel minder kracht dan glaswerk om te produceren uit verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming veel glasafval vrij, zoals in de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Bezit jij variërende tijdsperioden qua drukte? ons werkt met aanpasbare contracten waardoor jij het aantal bakken makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Bestel het beste containers voor je glasafval bij ons. Jij hebt de selectie uit één container van tweehonderdveertig liters en van 900 liters. Er is is al één container voor glas startend bij €13 elke maand en dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de de afval kies jij hoe frequent wij het bak komen legen. wij biedt de voordeligste service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel energie om het glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen een prima grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen wij verschil onder wit, bruin, groene en ook bont glazen. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kunnen er zijn bij één heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat mag er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en op veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je archief veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij jouw archief niet in het papierbak wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je frequent veel afval in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waar het papier exact doorheen . Wanneer de papieren al binnen het container zijn, krijgen zij meer in handen. Onze chauffeur komt eens tijdstip langs voor de bak te ledigen en de papier ter plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin de container door de truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in het deksel kun jij de documenten in de bak gooien. Jij hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op vervoer gaat, loop jij geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.