Container Huren Amsterdam 🔥 7 VERBAZENDE HACKS

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroompje dus minimaal toevallig te houden en je zal merken dat deze financieel voordelig is. Door afval heel mogelijk eventueel te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er dus zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Huren Amsterdam

Selecteer van het grootste aanbod afvalcontainers en bestel de beste beste afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen de restafvalcontainer gooi je je al het niet niet te recyclen afvalstoffen welke je geen verder kan scheiden. Karton/karton, swill, en vensterglas thuishoren geen binnen de rest restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren beschikken ons het correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Dit stromingen zouden meestal apart verzameld worden. Het is beter betreffende het milieu milieu en het portemonnee.

Wat moet er in de bedrijfsafval?

Hoezo goed je je vuil tevens verdeelt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Probeer deze stroom van afval heel klein mogelijk te houden en je zal zien dat deze economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo zoveel toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over. Binnen het container werp je reeds het niet niet te recyclen vuil welke je geen meer kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren geen binnen het container.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromingen mogelijk eventueel te sorteren. In de de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het de bedoeling omschreven producten nogmaals te aanwenden als dat mag.

Wat kost een container een container voor rolcontainer voor?

De prijzen voor de containers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container container geledigd moet worden. Je vindt je alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en vlug een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis in 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je gelijk in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, reduceer je de massa gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de vat op een publieke locatie staat. Je gaat uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar liefst een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelige slakken worden toegepast voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende giftige materialen los tijdens de verbranden die in bepaalde of mindere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Container Huren Amsterdam:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als dit maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Container Huren Amsterdam

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes stappen.

Hoe hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want puur aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en prijzen ondernemingsafval en restafval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je mag kiezen voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te bepalen welke grootte het goed bij je aansluit? Neem dan snel aansluiting op met een van onze experts. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij precies wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een extra leegmaken of regulier een grootte ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De tarieven van de containers verschillen per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, als we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelproces staat vermeld helder wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde alternatieve bak aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect helder is. Zo kom je achteraf niet voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Container Huren Amsterdam

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer uitgebreid aanbod van containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoor kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot deel van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te zamelen, zitten je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden van uw afval tevens goed voor het het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD is namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Container Huren Amsterdam

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste locatie staan. Je bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het container geleegd moet te worden. Zo ken je dus zeker dat je jouw vuilnis altijd kwijt kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu door je afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel indien we afval recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis je scheidt, hoe goed dat het is voor het milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasverval bestaat uit flessen, potten en scherven. Zonder om scheiden neemt het door het ruimte en ook massa veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Je kunt dus flink uit besparen in je kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder kracht dan glazen om te maken uit verse grondstoffen.

Komt daar bij je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de horeca, dan is is één container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende periodes qua bezigheden? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal bakken eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor glasafval

Koop de beste containers voor je glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze van een container van tweehonderdveertig liters en met negenhonderd liter. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de afval kies jij op welke manier frequent ons de container zullen komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas om te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter een prima basis. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Bij het bewerken doen we verschil tussen blank, bruine, groen en ook gemengd glas. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er zijn op één veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en in veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij dus best uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van onze dienst helpen bij een beschermd proces voor verzameling en vernieling van jouw jouw archief. Discreet en veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heb jij honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je archief niet wil in de papiercontainer wil gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waarin het papier exact erin past. Wanneer de documenten eenmaal in het container zitten, krijgt zij nog in . Onze chauffeur arriveert eenmaal zoveel tijd bij om de container legen en het papier plekke te vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin de bak via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je je geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door de klep in de deksel kun je het papieren in de bak werpen. Jij hebt de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op transport gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.