Container Huren Venray ➡️ 5 BEWEZEN FEITJES

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroom heel klein eventueel te houden en je gaat zien dat deze financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er dus zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Huren Venray

Selecteer uit de meest uitgebreide gamma rolcontainers en koop de beste ideale rolcontainer voor je overblijvend afval. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je reeds de onrecyclebare vuil die je niet verder kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en glas thuishoren niet thuis in de rest restafvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden bezitten we de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande alle afvalstromen dat in bedrijven vrijkomen. Deze stromingen zouden meestal afzonderlijk opgehaald geraken. Dit is goed aangaande het milieu milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Probeer deze afvalstroom heel beperkt mogelijk te houden en je zult opmerken dat het geldelijk voordelig is. Via afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te scheiden, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel zo weinig toevallig restafval over. In de de afvalcontainer werp je reeds de niet te recyclen afval dat je niet verder verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren geen in het container.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het bedoeling beschreven goederen weer te benutten als het kan.

Wat kost een een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor de containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte van omvang van afvalcontainer alsook hoevaak de container afvalcontainer geleegd moet geraken. U ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je snel en snel een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je direct in het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de bak op een algemene plek staat. Je kiest uit diverse groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare energie. Algemeen afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelachtige slakken worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse giftige materialen los gedurende de verbranding die in minstens of geringere mate toch in het milieu terecht komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Container Huren Venray:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk type afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Container Huren Venray

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes stappen.

Hoe hoger op de ladder, hoe ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt kiezen voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te schatten wat omvang het beste bij je past? Haal dan even contact op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige deskundigheid met afvalstromen kennen wij exact wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een extra legen of gewoonlijk een formaat groter? Dan is deze uiteraard ook geen enkel kwestie!

De kosten van de containers variëren per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde andere rolcontainer aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit duidelijk is. Hierdoor raak je achteraf geen voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Container Huren Venray

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer divers assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, echter ook op kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien is het apart houden uit uw afval tevens goed voor het milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te maken, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Container Huren Venray

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur je container op het verlangde plek staan. U bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier vaak het container geleegd moet te worden. Zo weet je dus vast dat je jouw afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving veel minder als we afval hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Los karton of ander document
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis je scheidt, des te goed dat het is voor de milieu en je geldbeurs. Glaswerk blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden is. Glasafval bestaat van flesjes, potjes en scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval vanwege de volume en massa veel ruimte in het bedrijfsafval op. Jij kunt daarom heel besparen op jouw kosten voor afval. Het is tevens volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder kracht dan glazen te produceren uit nieuwe materialen.

Komt er bij jouw onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Heb jij variërende periodes qua drukte? wij werkt met aanpasbare contracten waardoor je de nummer bakken makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor glas restafval

Koop de beste containers voor je glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit één bak met tweehonderdveertig liters en ook met 900 liters. Er reeds een glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kies jij op welke manier frequent wij de bak zullen komen ledigen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt glas bewerkt

Het veel kracht om glas te maken uit verse materialen. Glasverval is echter één prima basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuw glas. Tijdens het bewerken doen we verschil onder wit, bruin, groene en ook gemengd glas. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kan er bij een heel veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook in veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en vernieling van dossiers. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet wil in de de papierbak wil gooien. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel afval in de gedaante van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waarin het papier exact erin past. Als de documenten eenmaal in het container zijn, krijgen ze meer in handen. Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijd langs voor het bak te ledigen en de documenten ter plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het container via het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het content zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij je geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in de deksel kan jij de papieren in de container werpen. Jij heeft de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op het transport is, loop je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.