Container Huren Voor Stenen ✔️ 11 VERRASSENDE WEETJES

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht het stroom van afval zo minimaal mogelijk te houden en je zult zien dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus veel eventueel te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Huren Voor Stenen

Kies uit van het ruimste gamma containers en bestel de meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restafval. Binnen de rest container werp je al het de onrecyclebare vuil die je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, en vensterglas horen geen in de de rest restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD verdelen bezitten wij de correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen die in firma’s voortkomen. Die afvalstromen mogen dikwijls afzonderlijk ingezameld geraken. Het is beter betreffende het milieu en de geldtas.

Wat mag er in ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je afval tevens scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Tracht het afvalstroom heel beperkt eventueel te bewaren en je zal opmerken dat deze economisch gunstig is. Door afval dus mogelijk toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er dus minimaal mogelijk restvuil over. In de afvalcontainer werp je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je geen meer kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen geen in de de restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat de doel beschreven producten nogmaals te benutten waar dat het lukt.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor de afvalcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte afmeting van de container alsook hoe vaak de de container afvalcontainer ontleegd moet worden worden. U vindt ieder kosten op de de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de vele typen vuilcontainers. Wij brengen hem gratis binnen een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je direct in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de container op een algemene plaats staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van groene kracht. Restafval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelachtige slakken worden ingezet voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties uit gedurende de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate toch in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Container Huren Voor Stenen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Container Huren Voor Stenen

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal treden.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en tarieven zakelijk afval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kan kiezen voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te ramen welke maat het perfect bij je past? Haal dan even contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij precies wat je nodig hebt. En wil je een keer een meer leegmaken of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de containers wisselen per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere verschillende container betaalt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect transparant is. Op deze manier raak je naderhand niet voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Container Huren Voor Stenen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel divers aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoor mag je je biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis ook goed voor het het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Container Huren Voor Stenen

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur jouw container op de gewenste plek geplaatst. Je beslist zelf het verlangde capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo ken je dus zeker waar je je afval altijd kwijt kan en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving minder indien we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te veel afval je scheidt, des te goed dat het is voor de milieu en ook je portemonnee. Glas blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder te scheiden neemt het door het ruimte en massa veel plaats bij het bedrijfsafval op. Je kunt daarom heel besparen in jouw afvalkosten. Het is tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner kracht dan glazen te maken van verse grondstoffen.

Ontstaat er op jouw bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan één glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met aanpasbare contracten waardoor je het nummer bakken makkelijk verandert.

De geschikte container voor glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor je glasverval op ons. Je heeft de keuze uit een bak van 240 liter en met negenhonderd liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maand en ook dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest je hoe frequent ons de container zullen komen ledigen. wij biedt het meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het het glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een goede basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen wij onderscheid tussen wit, bruin, groen en ook bont glazen. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kan er zijn bij een heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernieling zullen het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je archief niet in de het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waarin het papier precies doorheen past. Wanneer de papieren al in de container zijn, krijgt niemand ze nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eens in tijdstip langs voor het bak te legen en het documenten plekke vernielen in onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin de container via de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in het deksel kan jij het papieren in de bak werpen. Je heeft de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op vervoer is, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en vernietigd.