Container Omkasting ➡️ 12 VERBAZENDE TIPS

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroompje zo beperkt toevallig te bewaren en je zal merken dat deze economisch gunstig is. Door afval zo mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er heel min mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Omkasting

Kies uit de meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en bestel de beste beste container geschikt voor je restvuil. In het container werp je reeds het niet onrecyclebare vuil die je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet thuis in de rest restafvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren beschikken ons het geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor alle afvalstromingen dat bij firma’s ontstaan. Dit stromingen zouden dikwijls gescheiden verzameld zijn. Dit is beter voor het milieu natuur en het geldtas.

Wat mag er in ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil ook sorteert, er gaat steeds overblijvend afval voortdurend zijn. Tracht het afvalstroom heel klein mogelijk te behouden en je gaat zien dat dit financieel voordeelgevend is. Met vuil zo zoveel eventueel te verdelen, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel zo weinig mogelijk restafval over. In de rest restafvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare afval welke je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en glas thuishoren niet thuis in de het container.

Is het scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. Binnen het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het de streefdoel omschreven artikelen weer te aanwenden indien het kan.

Wat kost een container een rolcontainer voor?

De kosten van containers zijn afhankelijk van de het afvalstroom, de grootte grootte van rolcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geledigd dient worden. Je vindt je elke tarieven op de de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de vele varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe kosten zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandwerend, handig als de container op een algemene locatie staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare energie. Gemengd afval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar minstens twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelvormige resten worden ingezet voor het ophogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige materialen los in de verbranding die in meer of kleinere mate toch in het leefomgeving komen. Dus moeten we blijven streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Container Omkasting:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder type afval en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Container Omkasting

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en kosten bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te bepalen die omvang het beste bij je past? Pak dan even aansluiting op met één van onze specialisten. Met onze jarenlange ervaring met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een aanvullend legen of standaard een maatje groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken variëren per afvalsoort, stof en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een verschillende rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit helder is. Hierdoor ben je achteraf nooit voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Container Omkasting

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg gevarieerd assortiment van containers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je papier- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, maar ook op kantoren mag je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in te verzamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Bovendien is het apart houden uit je vuilnis ook goed voor het de omgeving. PMD mag immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Container Omkasting

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren jouw container bij het verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo ken je dus zeker waar je je vuilnis steeds weg kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder als wij afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval je scheidt, des te beter dat is voor het milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potten en glasscherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en massa veel plaats in de bedrijfsafval in. Jij kan daarom flink uit besparen in je kosten voor afval. Het glas is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf veel glasafval los, zoals bij de sector van de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende periodes qua bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare contracten omdat je het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor jouw glasafval op onze dienst. Je hebt de keuze van één bak van tweehonderdveertig liters en met negenhonderd liters. Er is al één glascontainer startend bij €13 elke maand en dit worden gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier vaak ons het container zullen komen ledigen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas verwerkt

Het veel energie om glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een prima grondslag. Er zit meestal circa 50% oudere glas in nieuw glazen. Tijdens de bewerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groen en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er zijn bij een heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je je dossiers niet wil in de papierbak wil werpen. Enkele documenten bezitten geheime informatie en dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het document precies doorheen past. Wanneer de papieren al in het bak zitten, krijgt niemand ze meer in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijdstip bij om het bak legen en de papier plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij het bak door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in de deksel kan je het documenten in het bak werpen. Je heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief niet op het vervoer gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.