Container Pmd ➡️ 15 LUCRATIEVE TRUCS

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom zo klein mogelijk te behouden en je zult zien dat deze financieel voordeelgevend is. Door afval dus mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Pmd

Selecteer bij het grootste grootste gamma afvalcontainers en koop de meest geschikte rolcontainer voor je je restafval. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je al het het niet onrecyclebare afval welke je niet verder kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet thuis binnen het container. Tevens betreffende PMD scheiden hebben wij de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen dat binnen ondernemingen vrijkomen. Die stromingen mogen vaak gescheiden ingezameld zijn. Dit is verbeterd aangaande het milieu leefomgeving en het geldtas.

Wat mag er binnen zakelijk afval?

Op welke manier prima je je vuil tevens sorteert, er zal altijd restafval aanwezig voorkomen. Probeer deze afvalstroom dus klein eventueel te bewaren en je zult merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met afval dus veel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel zo weinig toevallig restafval over. In de rest restafvalcontainer gooi je je al het het onrecyclebare afvalstoffen die je geen extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet binnen het container.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het streefdoel vermeld artikelen weer te benutten als het mag.

Wat kost een container voor rolcontainer voor?

De tarieven voor de containers zijn afhankelijk van de de afvalstroom stroom van afval, de afmeting van de container en hoevaak hoe vaak de container geleegd moet geraken. U vindt alle prijzen op de de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis binnen 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je gelijk in het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de bak op een openbare locatie staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van duurzame kracht. Restafval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar minstens een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen vrij gedurende de verbrandingsproces die in minstens of geringere mate echter in het natuur belanden. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Container Pmd:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Container Pmd

https://youtube.com/watch?v=ipXzlb7yeZU

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de ladder, des te ecologischer de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te schatten die grootte het beste bij je past? Pak dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra legen of standaard een formaat groter? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel issue!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere verschillende bak neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit aspect transparant is. Op deze manier kom je later niet voor nare onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Container Pmd

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie uit een heel gevarieerd aanbod met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vandalisme aan de horizon staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je document- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter ook in kantoren kunt je je organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast is het apart houden uit je afval tevens goed voor het de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Container Pmd

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer op de verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het container geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom vast dat je jouw afval altijd weg kan en dat je meewerkt voor een beter omgeving via je afval te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder als we afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit gestopt Los karton of verschillend document
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en ook je geldbeurs. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasscherven bestaan uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder om scheiden pakt het vanwege het ruimte en ook gewicht veel plaats in de bedrijfsafval in. Jij kan daarom heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te maken uit verse grondstoffen.

Komt daar op je onderneming veel glas los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de aantal bakken makkelijk aanpast.

Het juiste container voor glas restafval

Koop de beste containers voor het je glasverval op onze dienst. Jij hebt de selectie uit een bak met 240 liters en van negenhonderd liters. Er al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de glasafval kies jij hoe frequent wij de bak zullen komen ledigen. ons leveren het meest voordelige service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost veel kracht voor het het glas te produceren van verse materialen. Glasafval is daarentegen één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuw glas. Tijdens de verwerken doen we verschil tussen wit, bruine, groene en bont glazen. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er bij een veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus best goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je je archief niet wil in de het papierbak wil gooien. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons . U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waarin het papier precies erin past. Wanneer de papieren al in de container zitten, krijgen ze meer in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in zoveel tijdstip bij om de bak te ledigen en het documenten plaats te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarin het container door het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via de klep in de deksel kan jij het papieren in het bak gooien. Je heeft de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief niet op het vervoer is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.