Container Reinigen 🔥 12 VERRASSENDE WEETJES

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroompje heel minimaal mogelijk te bewaren en je zal zien dat dit economisch gunstig is. Door afvalstoffen zo zoveel mogelijk te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Reinigen

Selecteer bij het ruimste aanbod containers en koop het beste rolcontainer voor je je restafval. Binnen de rest restafvalcontainer werp je al de onrecyclebare afval dat je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en glas horen geen binnen de rest container. Eveneens voor PMD scheiden hebben ons het correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor alle afvalstromingen welke bij bedrijven voortkomen. Die stromen mogen dikwijls gescheiden opgehaald zijn. Het is verbeterd voor de leefomgeving en het portemonnee.

Wat moet er in de ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afval eveneens scheidt, er gaat steeds restafval blijven zijn. Poog het afvalstroom zo klein toevallig te bewaren en je gaat merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Met afval dus zoveel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus zo weinig eventueel restafval over. In de de rest restafvalcontainer gooi je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je geen verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen geen binnen de rest restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het de streefdoel vermeld goederen nogmaals te gebruiken waar dat kan.

Wat kost een container een afvalcontainer voor?

De prijzen van afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de het stroom van afval, de grootte van omvang van container alsook hoe vaak de afvalcontainer ontleegd dient zijn. Je vindt elke prijzen op de de.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de talloze varianten rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je meteen tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandveilig, handig als de container op een openbare plaats staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Gemengd afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen los tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate toch in het natuur komen. Dus moeten we blijven streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Container Reinigen:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als deze maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Container Reinigen

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes treden.

Hoe hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Typen en kosten bedrijfsafval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag opteren voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te bepalen welke grootte het goed bij je past? Neem dan snel verbinding op met één van onze experts. Door onze langdurige deskundigheid met afvalstromen weten wij precies wat je nodig hebt. En verlang je een keer een aanvullend leegmaken of regulier een maatje groter? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalstroom, materiaal en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, gelijk we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een andere andere container betaalt. Wij achten het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier ben je later niet voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Container Reinigen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de optie uit een heel divers aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of vernieling op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook op kantoor mag je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien is het apart houden van je afval ook beter voor het de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Container Reinigen

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uur je container op de verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom vast dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit gestopt Los karton of ander document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval je scheidt, des te goed dat het is ten behoeve van de milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder te splitsen neemt het door de volume en ook gewicht heel veel ruimte in het bedrijfsafval op. Jij kunt dus heel uit besparen op je afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het veel minder kracht in vergelijking met glazen om te maken van nieuwe materialen.

Komt er bij je bedrijf heel veel glas los, zoals in de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor het glasafval

Bestel de beste containers voor het jouw glasafval op ons. Je hebt de keuze uit selectie van een container met tweehonderdveertig liter en ook met 900 liter. Er al een container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit worden kosteloos neergezet. Op basis van de glasafval kiest je hoe frequent ons de bak zullen komen ledigen. ons biedt de voordeligste service.

Zo worden glas bewerkt

Het kost kost veel energie voor het glas te maken van verse materialen. Glasverval is daarentegen één prima grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glas. Bij het bewerken doen we verschil onder wit, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er zijn bij één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of verbinding op.

Wat is mag wel er bij de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat je je archief veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je je dossiers niet wil in de het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het document exact erin . Wanneer het papieren al in het bak zijn, krijgen ze nog in . Onze chauffeur arriveert eens zoveel tijd bij voor het bak legen en het documenten plaats vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij het container via het truck zelf is opgetild en geopend. Het content zal daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in de deksel kan jij het documenten in de container werpen. Je hebt de selectie van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op vervoer is, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.