Container Stinkt ➡️ 14 OPZIENBARENDE FEITEN

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Tracht dit stroom van afval dus beperkt mogelijk te bewaren en je gaat zien dat dit economisch gunstig is. Door afvalstoffen dus veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Stinkt

Selecteer van het grootste aanbod containers en bestel de beste meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In de de rest container gooi je reeds de niet te recyclen afval dat je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet binnen de afvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen beschikken we het geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende elke afvalstromen dat binnen ondernemingen vrijkomen. Die stromingen zouden dikwijls apart verzameld zijn. Dat is beter aangaande het milieu natuur en het geldbeugel.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil tevens verdeelt, er zal er steeds restvuil aanwezig voorkomen. Tracht het afvalstroom dus minimaal eventueel te houden en je gaat merken dat het geldelijk gunstig is. Met afval heel mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de de rest container werp je reeds het niet onrecyclebare afvalstoffen dat je geen verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren geen binnen de restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. Binnen het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel doel omschreven artikelen opnieuw te aanwenden indien het kan.

Wat kost een container een container voor container voor?

De tarieven voor prijzen van containers zijn afhangend van de afvalstroompje, de grootte van afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container container geledigd dient geraken. Je vindt ieder kosten op de tarievenpagina de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en snel een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk in het bestelproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, nuttig als de bak op een openbare plaats staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van duurzame kracht. Restafval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het aanvullen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke substanties los tijdens de verbranding die in meer of kleinere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Container Stinkt:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als deze maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Container Stinkt

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kunt opteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te bepalen wat maat het beste bij je aansluit? Haal dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen weten wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een meer lediging of standaard een grootte groter? Dan is dat natuurlijk ook geen issue!

De tarieven van de containers wisselen per afvalstroom, materiaal en volume. Je least bij ons steeds tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere andere rolcontainer betaalt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie helder is. Hierdoor ben je later nooit voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Container Stinkt

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer divers assortiment met containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling aan de horizon staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens in kantoren mag je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot deel van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het apart houden uit je afval tevens beter voor het het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Container Stinkt

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en nationale bereik, heb je in 24 uur je afvalcontainer op het gewenste plek geplaatst. U beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker waar je jouw afval altijd kwijt kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu veel als we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is geplaatst Los karton of ander papier
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te veel afval je scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor het milieu en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder om splitsen neemt het vanwege het volume en gewicht veel ruimte in de bedrijfsafval op. Jij kan daarom flink besparen in jouw afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken uit verse materialen.

Komt daar op jouw onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is is één container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat je het aantal bakken makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor het glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je hebt de selectie van één container van tweehonderdveertig liters en ook met 900 liter. Er al één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kiest je hoe vaak wij het bak komen legen. ons leveren het voordeligste service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om glas te maken van verse materialen. Glasverval is echter één prima grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Tijdens de bewerken maken wij verschil onder wit, bruine, groene en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn op één veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heb jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in het papierbak wil werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel afval in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waarin het document precies doorheen . Wanneer de documenten eenmaal binnen het container zijn, krijgt niemand ze nog bij handen. Onze bestuurder komt eens in de tijdstip langs voor het bak legen en de papier plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin de bak via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content zal daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in het deksel kan jij het papieren in het container werpen. Je heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op het transport is, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.