Container Voor Stenen ✔️ 9 VERBAZENDE TRUCS

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroom dus klein mogelijk te bewaren en je zult zien dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo veel toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Voor Stenen

Kies bij het grootste ruimste gamma containers en bestel de de beste beste rolcontainer voor je overblijvend afval. In de de container werp je al het het niet te recyclen afvalstoffen welke je geen verder kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en ruiten horen geen in de de afvalcontainer. Tevens voor PMD sorteren beschikken ons het juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming voor elke afvalstromingen dat in ondernemingen vrijkomen. Die stromen kunnen vaak apart ingezameld zijn. Het is goed aangaande het milieu en de portemonnee geldtas.

Wat is toegestaan er in de ondernemingsafval?

Hoe goed je je vuil tevens sorteert, er zal er altijd restafval aanwezig zijn. Tracht deze stroom van afval heel minimaal eventueel te bewaren en je zult opmerken dat het economisch gunstig is. Via afval heel mogelijk mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel zo weinig mogelijk restvuil over. In de rest afvalcontainer gooi je je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren geen binnen de rest restafvalcontainer.

Is het verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen mogelijk toevallig te scheiden. Binnen het Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat de doel beschreven producten opnieuw te benutten waar dat mag.

Wat kost een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten voor de rolcontainers afhankelijk afhangend van het afvalstroom, de grootte afmeting van rolcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geledigd dient zijn. U vindt je ieder tarieven op de.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de vele typen vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je gelijk in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de container op een algemene locatie staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van groene energie. Algemeen afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar minstens twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het ophogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het milieu belanden. Dus moeten we blijven zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Container Voor Stenen:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als deze slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Container Voor Stenen

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan opteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te ramen die maat het beste bij je aansluit? Haal dan snel contact op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren kennis met afvalsoorten kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je één keer een meer leegmaken of regulier een formaat groter? Dan is deze uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers variëren per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, als we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een andere andere container betaalt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie transparant is. Op deze manier raak je achteraf niet voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Container Voor Stenen

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie uit een zeer divers aanbod van containers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoor mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien is het apart houden uit je afval tevens beter voor het de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Container Voor Stenen

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We leveren verschillende plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op het verlangde locatie staan. U bepaalt zelf het verlangde capaciteit en hoe vaak het container geleegd moet te worden. Op deze manier weet je daarom zeker waar je jouw vuilnis altijd weg kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel minder als we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit geplaatst Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis je scheidt, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en ook jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasverval bestaan van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder te splitsen neemt het door het ruimte en ook gewicht veel plaats in de bedrijfsafval in. Je kan dus heel besparen op je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te produceren uit verse materialen.

Komt er bij je bedrijf veel glasafval vrij, zoals in de horecabedrijven, dan een container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare contracten waardoor je het nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte container voor glas restafval

Koop het beste containers voor het je glasafval op ons. Je heeft de keuze uit selectie van een container met 240 liters en met 900 liter. Er is al een glascontainer vanaf €13 elke maand en dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest je hoe vaak wij de bak zullen komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost kost veel kracht om glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen een goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuwe glas. Bij het verwerken doen we onderscheid tussen wit, bruine, groen en ook bont glazen. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij één veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of verbinding op.

Wat is mag wel er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook op veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je dus beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces van verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je je dossiers veilig vernietigt is. Na de vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jouw dossiers niet in de papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel afval in het gedaante van geheim document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waarin het document precies doorheen . Wanneer de papieren eenmaal in de bak zijn, krijgen ze meer in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in de tijdstip bij om het container te legen en de documenten plaats te vernielen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het container door het truck zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door het klep in de deksel kan jij de documenten in de bak gooien. Je hebt de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief geen op vervoer gaat, loop je geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.