Container Zwolle ✔️ 4 VERBORGEN WEETJES

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval dus klein toevallig te behouden en je zult zien dat deze financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus zoveel mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Zwolle

Kies bij het grootste meest uitgebreide gamma rolcontainers en koop de meest geschikte container voor je je restafval. Binnen de container gooi je al het onrecyclebare vuil welke je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, swill, en glas horen geen in de rest afvalcontainer. Tevens betreffende PMD verdelen bezitten wij het juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande alle afvalstromen dat binnen bedrijven voortkomen. Die stromingen mogen vaak gescheiden ingezameld geraken. Dat is beter voor het milieu en de portemonnee geldtas.

Wat kan er in ondernemingsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restvuil blijven voorkomen. Poog deze stroom van afval dus minimaal mogelijk te houden en je gaat opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Via afvalstoffen dus zoveel eventueel te scheiden, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo minimaal mogelijk restvuil over. Binnen de restafvalcontainer gooi je al het de niet-recyclebare afval dat je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen binnen het container.

Is het scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. In het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het streefdoel beschreven artikelen opnieuw te benutten waar het kan.

Wat kost een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven van containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte afmeting van afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container geledigd rolcontainer geledigd dient zijn. U ontdekt alle kosten op de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de talloze typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, handig als de bak op een algemene locatie staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van duurzame kracht. Algemeen afval schijnt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar minstens 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen los gedurende de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate toch in het natuur belanden. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Container Zwolle:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een container op wielen huren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Container Zwolle

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 treden.

Hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en kosten zakelijk afval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag kiezen voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te bepalen die omvang het goed bij je past? Neem dan snel verbinding op met een van onze experts. Door onze langdurige kennis met afvalstromen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wens je een keer een extra legen of gewoonlijk een maatje groter? Dan is dat uiteraard ook geen probleem!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Restafval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere alternatieve bak neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect helder is. Hierdoor ben je naderhand nooit voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Container Zwolle

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie tussen een erg uitgebreid aanbod van containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer staat. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw document- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoren kunt je je organisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het apart houden uit uw vuilnis tevens beter voor het het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Container Zwolle

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren je container bij het verlangde plek staan. U beslist zelf het gewenste capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo ken je dus zeker waar je jouw afval steeds kwijt kan en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder indien we afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaan van flessen, potjes en scherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door het ruimte en massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kan daarom heel uit besparen op je afvalkosten. Het is tevens volledig om te recyclen. Ook verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht dan glazen te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat er bij je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glas restafval

Koop de beste containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze uit een container van 240 liter en van negenhonderd liter. Er is is al een glascontainer vanaf €13 per maand en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies je hoe frequent ons de bak komen legen. ons biedt het voordeligste service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter één goede basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glas. Bij het bewerken maken wij onderscheid onder wit, bruine, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op één veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook in een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heb jij 100% garantie dat je jouw archief veilig vernietigd is. Na de vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je archief niet wil in de het papierbak wil werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid vuil in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waar het papier precies doorheen . Wanneer de documenten al in de bak zijn, krijgen niemand ze nog in . Onze bestuurder komt eenmaal de tijd langs om het bak te ledigen en de documenten plekke vernietigen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij de bak door het truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content wordt daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klep in het deksel kun je de documenten in het container werpen. Jij heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op vervoer is, loopt je niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.