Containerhuren.Amsterdam 🔥 15 OPMERKELIJKE ZAKEN

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje zo beperkt eventueel te behouden en je zult merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Door vuil heel zoveel eventueel te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er zo min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerhuren.Amsterdam

Kies bij de ruimste aanbod afvalcontainers en bestel de de beste ideale rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de container werp je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen die je geen extra kan verdelen. Karton/karton, swill, en vensterglas horen geen in de rest container. Ook betreffende PMD sorteren bezitten ons de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromingen welke bij ondernemingen vrijkomen. Die stromen zouden dikwijls apart opgehaald zijn. Het is verbeterd betreffende het milieu natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen tevens sorteert, er zal altijd overblijvend afval voortdurend zijn. Tracht dit stroom van afval zo beperkt mogelijk te bewaren en je zal merken dat dit economisch voordeelgevend is. Door afval dus zoveel mogelijk te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel min mogelijk restvuil over. Binnen de rest container gooi je je al de niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet thuis in de afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In de het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel bedoeling beschreven goederen opnieuw te aanwenden indien dat het lukt.

Wat kost een container een container bedrijfsafval?

De tarieven van rolcontainers zijn afhankelijk van het stroom van afval, de grootte afmeting van afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geleegd moet worden. Jij ontdekt elke prijzen op tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en rap een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk in het orderproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de vat op een openbare plaats staat. Je kiest uit diverse groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare energie. Restafval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar liefst twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelachtige slakken worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei schadelijke substanties los gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Containerhuren.Amsterdam:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Containerhuren.Amsterdam

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want puur aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Typen en kosten ondernemingsafval en restafval beheer

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kunt opteren voor een betaalbare plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te bepalen die omvang het beste bij je past? Pak dan even contact op met één van onze specialisten. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen probleem!

De tarieven van de containers variëren per afvalcategorie, materiaal en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces staat helder wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde alternatieve container betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat dit transparant is. Op deze manier raak je achteraf geen voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Containerhuren.Amsterdam

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie uit een erg gevarieerd aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw papier- en karton op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoren mag je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien ligt het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor de milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt immers één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Containerhuren.Amsterdam

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren je container op het gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent de container geleegd dient te worden. Zo ken je dus vast dat je je afval steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een beter milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel minder indien wij afval recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer afval jezelf sorteert, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieu en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen is. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder om splitsen neemt het glasafval door het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte in het bedrijfsafval op. Jij kunt daarom flink besparen in jouw afvalkosten. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner kracht dan glazen te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare contracten omdat jij het aantal containers eenvoudig verandert.

Het geschikte container voor het glas restafval

Koop het beste bakken voor je glasafval op ons. Je hebt de keuze uit selectie van een bak van 240 liters en ook met 900 liters. Er is al een container voor glas vanaf €13 elke maand en deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de de afval kiest jij op welke manier frequent ons de bak komen legen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel energie om het glas te produceren van verse materialen. Glasafval is echter daarentegen een prima basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen we verschil tussen blank, bruin, groene en ook bont glazen. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er zijn bij één heel veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en op een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je dus best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en vernietiging van archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij honderd procent garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in het papierbak wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en daarom best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid vuil in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waarin het document precies doorheen . Wanneer de papieren al binnen de bak zitten, krijgen ze meer bij . Onze bestuurder komt eenmaal de zoveel tijdstip bij voor de bak te ledigen en de papier ter plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarbij de container door het truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het content zal daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door het klep in het deksel kan jij de papieren in de container gooien. Je heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op het transport is, loop jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.