Containerlift Kliko 🔴 6 SCHOKKENDE GEHEIMEN

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Probeer dit stroom van afval zo minimaal toevallig te houden en je zult zien dat deze economisch gunstig is. Via afval dus veel mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er heel minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerlift Kliko

Kies uit het grootste ruimste aanbod containers en bestel de beste meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de de rest container gooi je je reeds het niet niet-recyclebare afval welke je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, swill, en vensterglas horen niet thuis in de rest restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD scheiden bezitten ons de juiste geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen dat bij firma’s vrijkomen. Dit afvalstromen kunnen meestal afzonderlijk opgehaald worden. Dit is beter voor de milieu en het portemonnee.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen tevens sorteert, er zal steeds restafval aanwezig voorkomen. Probeer deze stroom van afval dus klein mogelijk te houden en je zal zien dat deze geldelijk gunstig is. Via afval heel mogelijk eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er zo zo weinig toevallig restvuil over. In de de restafvalcontainer gooi je al het de niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen niet in de afvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. In de de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel doel vermeld producten weer te benutten indien dat het mag.

Wat kost een container voor container voor?

De tarieven voor tarieven van containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van omvang van container en hoe vaak de de container rolcontainer ontleegd moet worden worden. Jij vindt ieder tarieven op de.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je snel en snel een van de talloze varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe kosten zie je direct gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de bak op een algemene plek staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van duurzame energie. Restafval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het verhogen of bouwen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen uit gedurende de verbranden die in bepaalde of geringere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Containerlift Kliko:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit maar halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Containerlift Kliko

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes treden.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en kosten zakelijk afval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je mag selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te bepalen welke maat het beste bij je past? Neem dan snel contact op met een van onze experts. Door onze langdurige kennis met afvalsoorten kennen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een aanvullend lediging of regulier een maatje ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen probleem!

De kosten van de bakken wisselen per afvalsoort, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde alternatieve rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor kom je naderhand niet voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Containerlift Kliko

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer uitgebreid aanbod van containers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het scheiden van je vuilnis tevens beter voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Containerlift Kliko

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer op de verlangde plek geplaatst. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je daarom zeker dat je jouw afval altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een beter omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving veel indien we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je sorteert, des te goed dat is ten behoeve van de milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval door de ruimte en gewicht heel veel plaats in de afval van het bedrijf op. Jij kunt dus flink besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel kleiner energie dan glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met flexibele contracten omdat je de nummer bakken makkelijk verandert.

Het juiste bak voor het glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor je glasverval bij ons. Jij heeft de keuze uit selectie uit een container met tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liters. Er is is al één glascontainer vanaf €13 per maand en ook dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de glasafval kies jij hoe vaak wij het container komen legen. wij biedt het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost kost veel energie om het glas te maken van nieuwe materialen. Glasverval is echter daarentegen één goede basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuw glazen. Tijdens het bewerken maken wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er bij een heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat mag er bij het de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en in veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij dus best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na de vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je jouw dossiers niet wil in de het papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel vuil in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waar het document precies erin . Wanneer het papieren eenmaal in het bak zitten, krijgen ze meer bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal zoveel tijdstip langs voor de container te ledigen en de documenten plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het bak via de truck zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in de deksel kan je de papieren in het container werpen. Je hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op het transport gaat, loop jij geen risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.