Containerservicezeeland.Nl ✔️ 10 SCHOKKENDE HACKS

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroom dus minimaal toevallig te behouden en je gaat opmerken dat het geldelijk voordelig is. Via afval dus veel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er dus minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerservicezeeland.Nl

Kies uit bij de grootste assortiment afvalcontainers en bestel de de beste meest geschikte rolcontainer voor je overblijvend afval. In de rest afvalcontainer werp je al het het niet onrecyclebare afvalstoffen dat je niet verder meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, en vensterglas thuishoren niet thuis in de de rest container. Eveneens voor PMD sorteren bezitten we de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromingen welke bij bedrijven voortkomen. Dit stromen kunnen vaak gescheiden ingezameld geraken. Dit is beter betreffende de leefomgeving en het geldtas.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er gaat telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval heel minimaal toevallig te bewaren en je zult merken dat deze financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel mogelijk toevallig te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo zo weinig eventueel restvuil over. In de het restafvalcontainer werp je al de niet te recyclen afvalstoffen dat je niet meer kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis binnen de afvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. In de het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel doel omschreven producten weer te aanwenden indien het lukt.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte van omvang van de container alsook hoe vaak de de container afvalcontainer ontleegd dient geraken. Jij vindt je elke prijzen op de de.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je snel en vlug een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je meteen in het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de vat op een publieke plek staat. Je selecteert uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van duurzame stroom. Algemeen afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar minstens 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het ophogen of bouwen van straten. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties los gedurende de verbranding die in meer of mindere mate echter in het milieu belanden. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Containerservicezeeland.Nl:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Containerservicezeeland.Nl

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en kosten zakelijk afval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kunt opteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te bepalen die grootte het goed bij je aansluit? Neem dan snel verbinding op met een van onze experts. Door onze jarenlange kennis met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je een keer een aanvullend lediging of regulier een grootte ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere alternatieve container betaalt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie transparant is. Op deze manier ben je naderhand geen voor nare verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Containerservicezeeland.Nl

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment met containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je papier- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar ook op kantoren kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien ligt het apart houden van uw vuilnis ook goed voor het omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Containerservicezeeland.Nl

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur je container op de verlangde plek staan. Je beslist zelf de verlangde capaciteit en hoe vaak de container geledigd moet te worden. Op deze manier ken je daarom vast dat je je afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt aan een beter milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminium laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Los karton ofwel ander document
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je scheidt, hoe beter dat zal zijn voor de milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval door de ruimte en ook gewicht heel veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel besparen op jouw afvalkosten. Het is ook tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij je onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Bezit jij variërende periodes qua drukte? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Koop de beste bakken voor je glasafval op onze dienst. Je heeft de selectie uit één bak met 240 liters en ook van negenhonderd liter. Er is al één glascontainer startend bij €13 per maand en ook dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kiest jij op welke manier vaak ons de bak zullen komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie om glas om te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter echter een prima basis. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glazen. Bij het verwerken doen wij verschil onder blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op één heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of verbinding .

Wat mag er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigd zijn. Na de vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet in het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel vuil in de gedaante van geheim papier? Kies voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waarin het papier exact doorheen past. Als het papieren eenmaal in het container zitten, krijgen niemand zij meer in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in de zoveel tijdstip bij voor de bak legen en de papier plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij de bak via het truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content zal daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via het klep in de deksel kan jij het documenten in het bak gooien. Je hebt de selectie van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op transport gaat, loop je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.