Containerverhuur Best ☑️ 8 OPVALLENDE TRUCS

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroom dus minimaal mogelijk te bewaren en je zult zien dat het economisch voordeelgevend is. Door vuil dus zoveel mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerverhuur Best

Kies uit bij het grootste aanbod afvalcontainers en bestel de het beste container voor je je overblijvend afval. In de rest afvalcontainer gooi je reeds het onrecyclebare vuil die je niet meer kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet thuis in het afvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren hebben we de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen die bij firma’s vrijkomen. Dit afvalstromen zouden vaak apart verzameld geraken. Dit is verbeterd voor de leefomgeving en het portemonnee.

Wat moet er in zakelijk afval?

Hoezo goed je je afvalstoffen tevens sorteert, er zal er altijd restafval blijven voorkomen. Probeer deze afvalstroom heel beperkt toevallig te behouden en je zal merken dat deze financieel gunstig is. Met afval heel mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er heel minimaal mogelijk overblijvend afval over. Binnen de rest container gooi je al het niet te recyclen vuil die je geen extra kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet in de het afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel vermeld goederen opnieuw te gebruiken als dat kan.

Wat kost een een afvalcontainer bedrijfsafval?

De prijzen van containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom het afvalstroompje, de omvang van afvalcontainer en hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geleegd moet worden geraken. Je vindt je alle tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te ophalen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de container op een openbare plaats staat. Je kiest uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Algemeen afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar zowaar een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze zwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen los gedurende de verbrandingsproces die in meer of geringere mate toch in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Containerverhuur Best:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Containerverhuur Best

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Hoe hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en tarieven zakelijk afval en algemeen afval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kan selecteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te bepalen wat omvang het perfect bij je aansluit? Pak dan gauw verbinding op met een van onze experts. Door onze langdurige kennis met afvalstromen begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een meer lediging of regulier een grootte grotere? Dan is dit uiteraard ook geen enkel probleem!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere verschillende rolcontainer aftikt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie helder is. Zo ben je achteraf geen voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Containerverhuur Best

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel divers assortiment van containers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je document- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten in te verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien ligt het scheiden van uw vuilnis tevens goed voor het omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD is immers één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Containerverhuur Best

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je in 24 uren je container op het verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geledigd dient te worden. Op deze manier ken je dus vast dat je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving veel als we afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf scheidt, hoe goed dat het is ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasverval bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder om splitsen neemt het glasafval door het ruimte en gewicht heel veel plaats in de bedrijfsafval in. Jij kunt dus heel besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het veel minder energie dan glaswerk te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt er bij je bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met flexibele contracten waardoor je de nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Bestel de beste containers voor het jouw glasafval bij ons. Je heeft de keuze uit selectie uit een bak van 240 liter en ook van negenhonderd liter. Er is al een glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je op welke manier vaak wij de bak komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het veel kracht voor het het glas te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter een goede grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glas. Tijdens het verwerken doen wij onderscheid onder blank, bruine, groene en bont glas. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij één heel veel kleinere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend kruiken, borden, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook in een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat jouw archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je archief niet wil in het papierbak wil werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waar het papier exact erin past. Wanneer het documenten eenmaal binnen de container zijn, krijgt zij nog in . Onze bestuurder arriveert eens tijdstip bij voor de container te ledigen en het documenten ter plaats vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin de container via de truck zelf wordt opgetild en geopend. Het content zal daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kun je het documenten in het bak gooien. Jij heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op transport is, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.