Containerverhuur Corneillie ➡️ 11 SCHOKKENDE HACKS

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval zo klein toevallig te houden en je gaat zien dat het economisch voordelig is. Met afval dus zoveel toevallig te sorteren, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerverhuur Corneillie

Kies bij de grootste aanbod rolcontainers en bestel de het ideale container voor je je restafval. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je reeds het onrecyclebare afval dat je niet verder kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren geen in de rest container. Tevens betreffende PMD scheiden beschikken we het juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen dat bij firma’s ontstaan. Die afvalstromen mogen vaak apart ingezameld geraken. Het is verbeterd voor het leefomgeving en de geldbeugel.

Wat kan er in bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afval ook verdeelt, er gaat telkens restafval blijven bestaan. Tracht deze stroom van afval dus minimaal toevallig te bewaren en je gaat zien dat het economisch voordelig is. Met afvalstoffen heel mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In de afvalcontainer werp je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen dat je geen meer kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen geen binnen de rest afvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. Binnen de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel streefdoel omschreven goederen opnieuw te aanwenden waar dat mag.

Wat kost een container voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor de afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte van afmeting van rolcontainer alsook hoevaak de afvalcontainer geledigd dient worden. Je vindt ieder tarieven op de.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je gelijk tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de vat op een algemene plaats staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene kracht. Restafval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar liefst 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelvormige slakken worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties los gedurende de verbranding die in meer of kleinere mate toch in het natuur terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Containerverhuur Corneillie:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Containerverhuur Corneillie

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want puur aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te schatten wat maat het beste bij je aansluit? Haal dan snel aansluiting op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalstromen kennen wij precies wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een aanvullend leegmaken of regulier een maatje ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen issue!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces staat helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere andere rolcontainer neerlegt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie transparant is. Hierdoor kom je naderhand nooit voor nare onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Containerverhuur Corneillie

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg uitgebreid aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de containers buiten staan, of vernieling op de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je papier- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden van je vuilnis ook goed voor het het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Containerverhuur Corneillie

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op de gewenste plek geplaatst. Je beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo weet je dus vast dat je jouw afval altijd weg kan en dat je bijdraagt aan een beter omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel als wij afval recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is geplaatst Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te beter dat is ten behoeve van de milieu en ook jouw portemonnee. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden is. Glasverval bestaan uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het te scheiden neemt het vanwege de volume en gewicht veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Je kan daarom heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel minder kracht dan glaswerk om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij je bedrijf heel veel glas los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Bezit je wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de aantal bakken eenvoudig aanpast.

De juiste container voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het jouw glasverval op ons. Jij heeft de keuze uit keuze uit een bak met tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liters. Er reeds een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kiest jij hoe frequent ons het container zullen komen ledigen. ons biedt de voordeligste service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het heel veel kracht om het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter een prima grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij de bewerken maken we verschil tussen blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er bij een veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag er bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook op veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een veilig proces van verzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Documenten worden discreet vervoerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw dossiers niet wil in de de papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waarin het document precies doorheen past. Wanneer het documenten eenmaal in het container zijn, krijgt niemand zij meer bij . Onze bestuurder komt eenmaal in de zoveel tijdstip bij voor het bak te legen en het documenten plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij de container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in het deksel kun je het papieren in de container werpen. Jij heeft de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op het vervoer gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.