Containerverhuur Friesland 🔴 15 ONTHULLENDE FEITJES

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Probeer deze afvalstroompje heel beperkt mogelijk te houden en je zal opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met vuil heel mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er dus minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerverhuur Friesland

Kies uit uit het grootste ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de de meest geschikte rolcontainer voor je restafval. In de de restafvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare vuil dat je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet thuis in de het afvalcontainer. Tevens betreffende PMD verdelen bezitten we het juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande alle afvalstromen dat binnen ondernemingen voortkomen. Die stromen kunnen dikwijls afzonderlijk ingezameld zijn. Het is beter betreffende het natuur en de geldtas.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je afval ook sorteert, er zal er steeds restafval voortdurend voorkomen. Poog het afvalstroom zo minimaal toevallig te bewaren en je zult zien dat dit financieel voordelig is. Via afval dus veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel minimaal toevallig restafval over. In het afvalcontainer werp je al het niet niet te recyclen afvalstoffen dat je niet extra kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas horen geen binnen de container.

Is het verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel omschreven producten nogmaals te aanwenden als dat kan.

Wat kost een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van afvalcontainers zijn afhangend van de afvalstroom stroom van afval, de grootte omvang van de container en hoevaak hoe vaak de container container geleegd moet geraken. U ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, glas, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en snel een van de vele soorten vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je meteen gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een publieke locatie staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van hernieuwbare stroom. Gemengd afval schijnt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelige slakken worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke substanties los in de verbranden die in minstens of kleinere mate echter in het milieu belanden. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Containerverhuur Friesland:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Containerverhuur Friesland

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Typen en prijzen zakelijk afval en restafval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kunt selecteren voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te bepalen die grootte het beste bij je aansluit? Pak dan even contact op met één van onze specialisten. Dankzij onze langdurige kennis met afvalsoorten weten wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een meer legen of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel issue!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waar je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere container neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect helder is. Hierdoor kom je naderhand niet voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Containerverhuur Friesland

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoor kunt je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalstromen in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je afval ook beter voor het de milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Containerverhuur Friesland

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren je container bij de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf het verlangde capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker waar je je vuilnis steeds weg kunt en waar je meewerkt aan een beter milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu minder minder als we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat het zal zijn voor het milieu en ook jouw geldbeurs. Glas is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder te splitsen pakt het vanwege het volume en gewicht veel ruimte in de bedrijfsafval op. Jij kan dus heel besparen op je afvalkosten. Het glas is tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast kost het veel minder energie in vergelijking met glazen te maken uit verse grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons werkt met aanpasbare contracten omdat jij de aantal bakken makkelijk aanpast.

De juiste bak voor het glas restafval

Koop het meest geschikte bakken voor jouw glasafval bij ons. Jij heeft de keuze van een container met tweehonderdveertig liter en ook van negenhonderd liter. Er is al één glascontainer startend bij €13 per maand en ook deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van de afval kies je hoe vaak ons het bak zullen komen legen. wij biedt het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost kost veel energie voor het glas te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één goede grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij de verwerken maken we verschil tussen blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kan er zijn bij één veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen beschermd en op een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen bij een veilig proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft jij honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat jij jouw dossiers niet wil in de het papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het vorm van geheim papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waar het papier precies doorheen . Als de papieren eenmaal in de container zijn, krijgen niemand ze nog bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal in zoveel tijd langs voor de container legen en de papier ter plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin het bak via het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het inhoud zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in het deksel kun jij het papieren in de container gooien. Jij heeft de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je dossier geen op het vervoer gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.