Containerverhuur Kampenhout 🔴 12 ONVOORSTELBARE TRUCS

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Probeer het stroom van afval dus beperkt mogelijk te bewaren en je zal merken dat het geldelijk gunstig is. Met vuil dus zoveel toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er dus zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerverhuur Kampenhout

Kies bij de grootste assortiment containers en bestel de het meest geschikte afvalcontainer voor je je restvuil. In de de afvalcontainer gooi je reeds het niet niet te recyclen vuil die je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, en vensterglas thuishoren niet in de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren hebben we het correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromingen dat binnen bedrijven voortkomen. Deze stromingen kunnen meestal gescheiden verzameld worden. Dat is goed voor het milieu en de portemonnee.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal er steeds overblijvend afval aanwezig voorkomen. Poog deze afvalstroom zo minimaal toevallig te houden en je zult zien dat het financieel gunstig is. Met afval dus mogelijk eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus min mogelijk restvuil over. Binnen de rest container gooi je je al het niet niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet thuis in de de afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven artikelen nogmaals te benutten indien het kan.

Wat kost een container een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van rolcontainers afhankelijk afhangend van de het afvalstroom, de omvang van de container en hoe vaak de container container geledigd moet worden zijn. Je ontdekt alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en rap een van de vele soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je direct gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de container op een publieke locatie staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van duurzame stroom. Gemengd afval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige assen worden gebruikt voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige substanties los gedurende de verbranding die in bepaalde of geringere mate toch in het leefomgeving komen. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Containerverhuur Kampenhout:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Containerverhuur Kampenhout

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te schatten welke omvang het goed bij je past? Haal dan snel contact op met één van onze specialisten. Door onze langdurige kennis met afvalstromen weten wij precies wat je benodigd hebt. En wil je één keer een extra legen of gewoonlijk een formaat groter? Dan is deze uiteraard ook geen kwestie!

De tarieven van de containers variëren per afvalstroom, grondstof en volume. Je least bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde alternatieve bak neerlegt. Wij vinden het essentieel dat dit transparant is. Hierdoor kom je later nooit voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Containerverhuur Kampenhout

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de optie uit een heel gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien is het scheiden van uw afval ook beter voor het de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Containerverhuur Kampenhout

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je in 24 uur je afvalcontainer bij de verlangde plek staan. U bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier ken je daarom zeker dat je je vuilnis steeds weg kunt en waar je meewerkt voor een beter omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel indien we afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De resterende plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is geplaatst Los karton ofwel verschillend document
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat is voor de milieu en ook je geldbeurs. Glas is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en scherven. Zonder het te scheiden pakt het door de ruimte en ook gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink besparen op je afvalkosten. Het is ook tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Komt daar bij jouw bedrijf heel veel glas los, zoals bij de horecabedrijven, dan één glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat jij het nummer containers makkelijk aanpast.

De juiste container voor glas restafval

Koop het meest geschikte bakken voor jouw glasafval bij onze dienst. Jij heeft de selectie van een container met 240 liter en met 900 liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze wordt gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kiest je hoe frequent ons de bak zullen komen legen. ons biedt de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost veel energie om glas om te maken van verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een goede grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen we onderscheid tussen wit, bruin, groene en gemengd glas. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er zijn bij een heel veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook op een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet in de de papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen archief is heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent veel afval in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het document exact doorheen past. Wanneer de papieren al binnen de bak zijn, krijgt niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijdstip langs voor het bak legen en de papier plaats vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarin het container door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud wordt daarna direct vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door het klep in het deksel kan je het documenten in het container gooien. Jij heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op vervoer gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.