Containerverhuur Zwijnaarde 🔥 13 SNELLE FEITEN

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval zo klein toevallig te bewaren en je zal opmerken dat dit economisch voordelig is. Door vuil heel zoveel toevallig te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er zo min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerverhuur Zwijnaarde

Kies van het grootste ruimste aanbod containers en bestel het beste container voor je restvuil. In de het restafvalcontainer werp je reeds het niet niet te recyclen vuil die je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, swill, en ruiten thuishoren geen binnen de rest container. Eveneens betreffende PMD sorteren bezitten ons de geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromingen welke in firma’s voortkomen. Deze stromingen kunnen vaak apart ingezameld geraken. Het is verbeterd aangaande het milieu milieu en de geldtas.

Wat moet er in ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afval tevens verdeelt, er zal er altijd restafval blijven bestaan. Probeer het stroom van afval dus klein eventueel te houden en je zal opmerken dat dit economisch voordelig is. Met afval heel mogelijk eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de rest container gooi je je al de niet-recyclebare afval die je niet verder kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet thuis binnen de container.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen mogelijk mogelijk te sorteren. In de het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel bedoeling omschreven producten weer te benutten waar het lukt.

Wat kost een een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom de stroom van afval, de grootte grootte van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container rolcontainer geleegd dient worden. Je vindt ieder tarieven op de.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de talloze varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je direct gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de container op een openbare plek staat. Je gaat uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Gemengd afval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelige slakken worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige substanties los gedurende de verbranding die in minstens of kleinere mate echter in het natuur terecht komen. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Containerverhuur Zwijnaarde:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Containerverhuur Zwijnaarde

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal niveaus.

Hoger op de ladder, hoe ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en tarieven zakelijk afval en restafval beheer

De volume voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kunt kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te bepalen wat omvang het perfect bij je past? Haal dan snel verbinding op met één van onze specialisten. Met onze langdurige kennis met afvalsoorten kennen wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een extra lediging of regulier een grootte grotere? Dan is dit uiteraard ook geen enkel probleem!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode staat helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een verschillende container neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Zo kom je later nooit voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Containerverhuur Zwijnaarde

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en papier in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen te zamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden van uw afval ook beter voor het de milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, je PMD is immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Containerverhuur Zwijnaarde

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uur je container op het verlangde locatie staan. Je bepaalt zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo ken je daarom vast dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu door je afval te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof is gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf sorteert, des te beter dat het is voor het milieu en ook jouw portemonnee. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaan van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder om scheiden neemt het glasafval door de volume en ook massa heel veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Je kan daarom heel besparen in jouw kosten voor afval. Het is bovendien compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel minder energie in vergelijking met glazen te maken uit verse grondstoffen.

Komt daar op jouw bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan een container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua drukte? wij functioneert samen met aanpasbare contracten waardoor jij het aantal containers makkelijk verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit een container met tweehonderdveertig liters en van 900 liter. Er reeds een container voor glas vanaf €13 elke maand en ook dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kiest je hoe frequent wij de container zullen komen ledigen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het veel kracht om glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasverval is echter echter een prima basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Bij de bewerken maken we verschil tussen wit, bruin, groen en gemengd glas. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er bij één heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd had als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook op een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je je archief veilig vernietigt zijn. Na de vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij jouw archief niet in het papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bezitten geheime informatie en daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waar het papier precies erin past. Wanneer de documenten eenmaal binnen de container zijn, krijgt niemand ze nog in . Onze bestuurder arriveert eenmaal in zoveel tijd langs om het container ledigen en de documenten plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in het deksel kan jij het papieren in het bak gooien. Jij hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief geen op transport is, loop jij niet gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.