Cubri Afvalcontainer 🔥 8 VERBAZENDE TIPS

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Tracht deze stroom van afval dus beperkt toevallig te bewaren en je zult merken dat dit economisch gunstig is. Met afvalstoffen dus zoveel mogelijk te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Cubri Afvalcontainer

Kies bij het grootste grootste aanbod afvalcontainers en koop het ideale afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In de het restafvalcontainer werp je al het de onrecyclebare afvalstoffen welke je geen extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en glas thuishoren niet thuis binnen de afvalcontainer. Ook voor PMD verdelen hebben we de correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromingen dat binnen bedrijven voortkomen. Dit afvalstromen mogen dikwijls gescheiden ingezameld zijn. Dat is goed betreffende het leefomgeving en het geldbeugel.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen eveneens sorteert, er gaat altijd restvuil blijven bestaan. Probeer het stroom van afval heel minimaal toevallig te behouden en je zult merken dat deze financieel voordelig is. Met vuil dus veel toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel min mogelijk overblijvend afval over. In de restafvalcontainer gooi je al het de niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet in de de afvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel vermeld goederen nogmaals te aanwenden als dat kan.

Wat kost een container container voor?

De tarieven prijzen van containers zijn hangt af van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van omvang van rolcontainer alsook hoevaak de container geledigd rolcontainer ontleegd dient geraken. U vindt je alle tarieven op de de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en vlug een van de vele soorten afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je direct in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de vat op een openbare locatie staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van groene energie. Algemeen afval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelvormige assen worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei schadelijke materialen los gedurende de verbranding die in meer of mindere mate toch in het natuur belanden. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Cubri Afvalcontainer:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk type afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Cubri Afvalcontainer

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kan kiezen voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te ramen welke maat het goed bij je past? Neem dan even verbinding op met een van onze specialisten. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen weten wij exact wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een extra lediging of regulier een formaat grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de containers verschillen per afvalcategorie, stof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, als we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een verschillende bak neerlegt. Wij achten het belangrijk dat dit helder is. Hierdoor ben je later nooit voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Cubri Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer gevarieerd aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis staan, of vandalisme op de horizon ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je document- en papier in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook in kantoor kunt je je organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot deel uit bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te te zamelen, geraken je containers minder vlug vol. Bovendien is het scheiden uit uw vuilnis tevens beter voor het omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD is namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Cubri Afvalcontainer

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heeft je in 24 uur jouw container bij het verlangde locatie staan. U bepaalt zelf de gewenste capaciteit en op welke manier vaak het container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je jouw vuilnis altijd kwijt kan en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel als wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel afval jezelf scheidt, hoe goed dat het is ten behoeve van het milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen is. Glasverval bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder om scheiden neemt het door het volume en gewicht veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Jij kan dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te produceren uit verse grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb je variërende periodes qua drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de nummer containers eenvoudig verandert.

De juiste bak voor glas restafval

Koop het beste bakken voor het je glasverval bij ons. Jij hebt de keuze uit selectie uit één container van 240 liter en met 900 liter. Er al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de de afval kies jij op welke manier vaak ons het container komen legen. wij leveren het meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost kost veel kracht voor het het glas om te produceren uit verse materialen. Glasafval is echter één prima grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oud glas binnen nieuw glas. Bij de bewerken doen wij onderscheid tussen wit, bruin, groen en gemengd glazen. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er zijn op één heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en in veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je archief beschermd vernietigt is. Na vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw archief niet in de het papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig veel afval in de de vorm van geheim papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waar het papier precies erin past. Wanneer de papieren al binnen de bak zijn, krijgt ze meer in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in de tijdstip langs om de container legen en de documenten plekke vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij de bak door het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in de deksel kan je de documenten in de container werpen. Je heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je dossier niet op het transport is, loop je niet risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.