Dar Nijmegen Oud Papier Container ☑️ 4 VERBAZENDE WEETJES

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval dus minimaal mogelijk te bewaren en je zult zien dat dit geldelijk voordelig is. Met vuil zo mogelijk toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Dar Nijmegen Oud Papier Container

Kies uit uit het meest uitgebreide gamma afvalcontainers en bestel het ideale rolcontainer voor je restafval. In de het restafvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare afvalstoffen welke je geen meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en glas thuishoren niet in de het restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden bezitten wij het geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen welke in bedrijven ontstaan. Deze afvalstromen mogen meestal gescheiden ingezameld zijn. Het is goed betreffende het milieu leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend voorkomen. Tracht deze afvalstroompje zo minimaal mogelijk te bewaren en je zult merken dat het financieel voordeelgevend is. Met vuil dus zoveel toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er heel minimaal toevallig restafval over. In de restafvalcontainer gooi je reeds de niet-recyclebare vuil dat je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet thuis in de afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven producten nogmaals te gebruiken waar dat het lukt.

Wat kost een een container voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van het afvalstroompje, de grootte grootte van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet worden geraken. Jij vindt je ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de vele typen rolcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je meteen in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de vat op een algemene plek staat. Je gaat uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van groene energie. Restafval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige materialen los gedurende de verbranden die in meer of kleinere mate echter in het leefomgeving komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Dar Nijmegen Oud Papier Container:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Dar Nijmegen Oud Papier Container

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want puur aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Typen en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je mag kiezen voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te bepalen welke omvang het goed bij je past? Neem dan snel contact op met een van onze deskundigen. Door onze vele jaren kennis met afvalstromen begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een extra leegmaken of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is deze uiteraard ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalstroom, stof en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een verschillende rolcontainer aftikt. Wij achten het essentieel dat deze informatie transparant is. Op deze manier kom je naderhand nooit voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Dar Nijmegen Oud Papier Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie uit een erg divers assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je document- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoor kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien is het scheiden van je afval tevens goed voor de omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Dar Nijmegen Oud Papier Container

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uur je afvalcontainer bij het verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier weet je daarom vast dat je jouw vuilnis altijd weg kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu minder indien we afval recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal zit geplaatst Los doosjes of ander document
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf scheidt, hoe goed dat is voor de milieu en ook je geldbeurs. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaan uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder te scheiden neemt het vanwege de ruimte en ook gewicht veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Jij kan dus flink besparen in je afvalkosten. Het is ook bovendien volledig om te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel minder kracht dan glazen te maken van verse materialen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glas los, zoals bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met flexibele contracten omdat jij het aantal containers makkelijk aanpast.

De juiste container voor het glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor je glasafval op ons. Jij heeft de keuze van een bak met 240 liters en van negenhonderd liter. Er is is al een container voor glas vanaf €13 elke maand en ook deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kies jij hoe vaak ons de container zullen komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost veel kracht voor het het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is daarentegen een goede basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken doen we onderscheid onder blank, bruine, groen en bont glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kan er zijn bij één heel veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk etc. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en ook in een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter goed regelen. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en vernietiging van archief. Discreet en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet in de de papierbak wilt gooien. Sommige papieren bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de vorm van geheim papier? Kies voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waar het papier exact erin past. Wanneer het papieren al binnen het container zitten, krijgt zij nog in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal de zoveel tijd bij voor de container te legen en het papier plaats vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de container door de truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het content wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in het deksel kan je het documenten in het container gooien. Je heeft de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op vervoer is, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.