Definitie Bedrijfsafval 🔥 7 VERBIJSTERENDE HACKS

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Probeer het stroom van afval heel beperkt toevallig te bewaren en je zult opmerken dat het economisch voordelig is. Via vuil heel veel mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Definitie Bedrijfsafval

Kies bij de meest uitgebreide gamma rolcontainers en bestel de het beste container voor je je restafval. Binnen de restafvalcontainer werp je al het niet te recyclen afval dat je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas passen geen binnen de rest container. Tevens voor PMD verdelen beschikken wij de juiste juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor alle afvalstromen welke bij bedrijven voortkomen. Dit stromen kunnen vaak afzonderlijk opgehaald geraken. Dat is goed betreffende het milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er in de bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil ook verdeelt, er gaat telkens restvuil aanwezig voorkomen. Probeer dit afvalstroom dus minimaal toevallig te behouden en je gaat merken dat dit geldelijk gunstig is. Door vuil heel veel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo min mogelijk restafval over. In de de afvalcontainer werp je al de onrecyclebare vuil welke je niet verder verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet binnen het restafvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. Binnen het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het de bedoeling omschreven producten nogmaals te aanwenden indien dat het mag.

Wat kost een een container container bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor containers zijn afhankelijk hangt af van de het stroom van afval, de grootte grootte van afvalcontainer alsook hoe vaak de container geledigd container geleegd moet worden zijn. Je ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina de.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je meteen gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de bak op een algemene plaats staat. Je kiest uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van duurzame kracht. Gemengd afval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden gebruikt voor het ophogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen vrij gedurende de verbranding die in meer of mindere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Definitie Bedrijfsafval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als dit slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Definitie Bedrijfsafval

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 stappen.

Hoe hoger op de orde, hoe duurzamer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Typen en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag opteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te bepalen die maat het goed bij je aansluit? Neem dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Door onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een aanvullend legen of regulier een maatje groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel probleem!

De tarieven van de bakken variëren per afvalcategorie, materiaal en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waar je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde verschillende rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie transparant is. Op deze manier ben je naderhand niet voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Definitie Bedrijfsafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie tussen een heel uitgebreid assortiment met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je papier- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor mag je je organisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het apart houden uit uw vuilnis tevens goed voor het de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Definitie Bedrijfsafval

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren jouw container bij de gewenste plek staan. Je beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo weet je daarom vast waar je jouw afval altijd kwijt kan en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu minder minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit gestopt Los karton of verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel afval je sorteert, des te goed dat het zal zijn voor het milieubescherming en je geldbeurs. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaat van flessen, potten en ook scherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege de volume en gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Jij kan dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook tevens volledig te recyclen. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te maken uit verse materialen.

Ontstaat er op jouw bedrijf veel glasafval los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is is één container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor je glasafval op ons. Jij heeft de keuze uit selectie uit één bak van 240 liters en met negenhonderd liters. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies jij hoe frequent wij de bak komen ledigen. wij biedt het meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost veel energie om glas te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een prima grondslag. Er zit meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Bij het bewerken maken we verschil tussen wit, bruine, groen en ook gemengd glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er zijn bij één heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat mag er zijn bij het glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en ook op veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij je dossiers niet in het papierbak wil gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb je frequent veel afval in de vorm van geheim papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waar het document exact erin past. Als het documenten al binnen de container zijn, krijgen niemand ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal zoveel tijdstip langs voor de container te ledigen en het documenten ter plekke vernielen in onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij het bak door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in het deksel kun je het papieren in het bak werpen. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op het vervoer is, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.