Dolce Gusto Cups Restafval ☑️ 3 VERRASSENDE HACKS

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroom heel beperkt mogelijk te behouden en je gaat zien dat dit financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel mogelijk toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er zo zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Dolce Gusto Cups Restafval

Kies uit uit de grootste assortiment rolcontainers en bestel de de beste ideale container voor je je overblijvend afval. In de rest container gooi je al het niet te recyclen afval dat je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en glas passen niet thuis binnen de rest restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen beschikken wij de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen dat bij firma’s vrijkomen. Die stromingen kunnen meestal apart opgehaald worden. Het is goed voor het natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen eveneens sorteert, er gaat telkens restvuil blijven zijn. Tracht dit afvalstroompje zo klein mogelijk te houden en je gaat merken dat deze economisch voordelig is. Met afvalstoffen zo zoveel eventueel te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo minimaal eventueel overblijvend afval over. In de de restafvalcontainer gooi je je reeds het niet niet te recyclen afval dat je niet verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in de de restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. In de de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel beschreven goederen nogmaals te gebruiken indien het lukt.

Wat kost een container container voor bedrijfsafval?

De prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de omvang van de container en hoevaak hoe vaak de container geledigd rolcontainer geledigd moet zijn. Je vindt je elke kosten op de de.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en snel een van de vele typen rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je meteen in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een openbare locatie staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Restafval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het verhogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke substanties uit gedurende de verbranden die in meer of geringere mate toch in het milieu belanden. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Dolce Gusto Cups Restafval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Dolce Gusto Cups Restafval

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kan opteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te ramen welke omvang het goed bij je aansluit? Haal dan even aansluiting op met een van onze specialisten. Met onze langdurige ervaring met afvalstromen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een meer lediging of regulier een maatje groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De tarieven van de containers wisselen per afvalsoort, materiaal en volume. Je least bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere alternatieve container neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit helder is. Zo raak je achteraf niet voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Dolce Gusto Cups Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een erg uitgebreid assortiment met containers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je document- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor kunt je jouw organisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen in zamelen, geraken je containers minder vlug vol. Daarnaast is het scheiden van uw vuilnis ook beter voor het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD is namelijk één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Dolce Gusto Cups Restafval

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uren jouw container bij het gewenste plek staan. U bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent de afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo ken je daarom zeker dat je je vuilnis steeds weg kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu via jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat is ten behoeve van de milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potjes en scherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval vanwege de volume en massa heel veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Je kunt dus flink besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren van verse materialen.

Komt er op je bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Heb je variërende tijdsperioden qua drukte? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de nummer bakken makkelijk verandert.

Het juiste container voor glas restafval

Koop het beste bakken voor je glasafval op ons. Je heeft de selectie van één container met tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liter. Er is al een glascontainer startend bij €13 elke maand en deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier frequent wij de bak komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het het glas om te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter één goede grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken we verschil onder wit, bruin, groen en ook bont glas. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er op een veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en ook op veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet wil in het papierbak wilt gooien. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waar het papier exact erin past. Als de papieren al binnen het bak zitten, krijgt niemand zij nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in de zoveel tijd langs voor het container te legen en het papier plekke vernielen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin de bak door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in het deksel kan jij het documenten in de container gooien. Jij hebt de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het transport gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.