Dongen Afval Pmd ☑️ 9 VREEMDE WEETJES

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Probeer het afvalstroom dus klein toevallig te behouden en je gaat merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Via afval zo veel eventueel te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Dongen Afval Pmd

Kies van de grootste aanbod afvalcontainers en koop het beste rolcontainer voor je je restafval. In het container gooi je al het de niet-recyclebare vuil welke je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en glas horen geen in de de container. Eveneens omtrent PMD sorteren beschikken wij het geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromen dat in firma’s ontstaan. Dit afvalstromen kunnen vaak apart opgehaald geraken. Het is verbeterd voor het leefomgeving en de portemonnee.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen eveneens scheidt, er gaat steeds restvuil voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroompje dus minimaal eventueel te houden en je gaat zien dat deze financieel voordelig is. Met afval zo zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus min mogelijk overblijvend afval over. In de afvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas horen niet in de de restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te verdelen. In het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de bedoeling beschreven goederen weer te benutten waar dat lukt.

Wat kost een een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor de afvalcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroompje, de afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geleegd moet worden zijn. U ontdekt ieder kosten op tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en rap een van de vele typen vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je direct in het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een publieke plaats staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Restafval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige substanties vrij tijdens de verbranden die in bepaalde of geringere mate echter in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Dongen Afval Pmd:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Dongen Afval Pmd

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoe hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want puur aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten zakelijk afval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussenin. Je mag selecteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te ramen wat grootte het beste bij je past? Pak dan gauw aansluiting op met een van onze experts. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten kennen wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een extra lediging of regulier een formaat ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen issue!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere bak neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit transparant is. Zo ben je naderhand niet voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Dongen Afval Pmd

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer uitgebreid aanbod met containers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoren mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast is het scheiden uit je afval ook beter voor de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Dongen Afval Pmd

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer bij het gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geleegd moet te zijn. Zo ken je daarom vast waar je je afval steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu veel minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof zit geplaatst Los karton of ander document
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis je scheidt, hoe goed dat het is ten behoeve van het milieu en ook je portemonnee. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden is. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder om splitsen neemt het glasafval vanwege de ruimte en massa veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Jij kan dus flink uit besparen op je afvalkosten. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel minder kracht in vergelijking met glazen te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat daar op je bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals in de horeca, dan is is één container voor glas essentieel. Bezit jij variërende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert samen met flexibele contracten waardoor je het nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glasafval

Bestel de beste bakken voor het je glasverval op ons. Jij heeft de selectie uit een container van tweehonderdveertig liters en van 900 liters. Er is is reeds een container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies jij hoe frequent wij de container komen ledigen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het veel energie om het glas om te maken uit verse materialen. Glasverval is echter echter een goede grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glas. Bij het bewerken maken we verschil onder blank, bruine, groene en gemengd glas. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er zijn op één heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je je archief beschermd vernietigt is. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij je archief niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waarin het document exact doorheen . Wanneer de documenten al in het bak zitten, krijgen zij nog bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal zoveel tijdstip langs om de container ledigen en het papier plekke te vernielen in onze truck. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij de bak door de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het content zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in het deksel kun je de documenten in de container werpen. Jij heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief niet op het vervoer gaat, loop jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.