Evenementen Afval ➡️ 11 OPZIENBARENDE TRUCS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Tracht het stroom van afval heel beperkt eventueel te behouden en je zal merken dat dit financieel gunstig is. Met afval zo zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus min mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Evenementen Afval

Kies uit van het ruimste aanbod containers en bestel de de beste beste afvalcontainer voor je restvuil. In de restafvalcontainer werp je al het niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en glas horen niet thuis in de de rest restafvalcontainer. Ook voor PMD verdelen beschikken we de juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming voor elke afvalstromen welke in ondernemingen ontstaan. Die stromen zouden vaak afzonderlijk opgehaald worden. Dat is beter betreffende het milieu milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal er steeds restvuil blijven zijn. Tracht het afvalstroom heel klein eventueel te behouden en je zult zien dat deze financieel voordeelgevend is. Door vuil zo mogelijk toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus min toevallig restafval over. In de de container gooi je je al het het niet-recyclebare vuil die je geen extra kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet thuis binnen de afvalcontainer.

Is het scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel beschreven artikelen weer te aanwenden als dat het lukt.

Wat kost een een container voor?

De tarieven voor kosten voor containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte van grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de container container geledigd moet zijn. Je vindt je elke kosten op de tarievenpagina de.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en rap een van de verschillende typen rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de container op een openbare locatie staat. Je selecteert uit diverse groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van duurzame energie. Algemeen afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige materialen los in de verbrandingsproces die in meer of mindere mate desondanks in het milieu komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Evenementen Afval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Evenementen Afval

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar ertussen. Je kunt kiezen voor een betaalbare plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te schatten wat maat het perfect bij je past? Neem dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wil je één keer een meer lediging of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit uiteraard ook geen probleem!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalcategorie, stof en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, als we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een verschillende container neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit transparant is. Zo kom je naderhand nooit voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Evenementen Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel divers assortiment met containers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw document- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoren kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien is het scheiden van je vuilnis tevens goed voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Evenementen Afval

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer op de verlangde plek staan. U beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe vaak de container geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom vast dat je je vuilnis steeds kwijt kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want we belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof is gestopt Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe meer afval jezelf scheidt, hoe goed dat het is voor de milieu en ook je portemonnee. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaan van flesjes, potten en glasscherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege de ruimte en ook gewicht heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder energie dan glaswerk om te maken uit verse materialen.

Komt daar bij jouw onderneming heel veel glas los, zoals bij de sector van de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende periodes qua drukte? wij werkt met flexibele contracten waardoor je de aantal containers eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor je glasafval op ons. Je hebt de keuze uit selectie van een container met tweehonderdveertig liter en van 900 liters. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies jij op welke manier vaak ons de bak zullen komen legen. wij biedt de voordeligste service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost kost veel energie voor het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen een goede basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glazen. Bij het verwerken maken wij onderscheid onder blank, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er bij een veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en in een veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je dus beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft jij honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jouw archief niet in de de papierbak wil gooien. Sommige documenten bezitten geheime informatie en daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het papier exact doorheen . Wanneer de papieren al in het container zijn, krijgen ze nog bij handen. Onze bestuurder komt eens de zoveel tijdstip langs om de bak te ledigen en het documenten plaats vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij de container via het truck zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klepje in de deksel kun jij de papieren in het bak gooien. Jij heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op transport is, loop jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.