Extra Afvalcontainer Zoetermeer ᐅ 4 VERRASSENDE TIPS

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Poog dit afvalstroompje zo klein mogelijk te behouden en je gaat merken dat dit financieel gunstig is. Via afvalstoffen heel veel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Extra Afvalcontainer Zoetermeer

Selecteer uit de ruimste gamma containers en bestel de beste beste container voor je restafval. In de container gooi je al het het niet onrecyclebare vuil die je geen verder kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet in de de rest afvalcontainer. Tevens voor PMD verdelen bezitten we het correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen dat in firma’s voortkomen. Dit stromingen mogen meestal afzonderlijk verzameld geraken. Het is verbeterd aangaande de leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Op welke manier prima je je afval ook verdeelt, er zal er steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroom heel beperkt eventueel te behouden en je gaat zien dat deze economisch voordeelgevend is. Met vuil dus mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig eventueel restvuil over. In de rest afvalcontainer gooi je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren niet thuis binnen de rest afvalcontainer.

Is het sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat de doel vermeld producten opnieuw te aanwenden waar dat het mag.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De prijzen van rolcontainers afhankelijk afhangend van het afvalstroom, de grootte van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geleegd moet zijn. Je ontdekt alle kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en vlug een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je direct in het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de vat op een openbare plek staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van duurzame energie. Restafval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar zowaar 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelachtige slakken worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke stoffen vrij in de verbranden die in minstens of mindere mate toch in het natuur belanden. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Extra Afvalcontainer Zoetermeer:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Extra Afvalcontainer Zoetermeer

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en tarieven zakelijk afval en restafval verwerking

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te bepalen die maat het beste bij je past? Haal dan even verbinding op met één van onze experts. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je één keer een extra lediging of regulier een grootte grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een verschillende rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie transparant is. Op deze manier raak je achteraf nooit voor nare onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Extra Afvalcontainer Zoetermeer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een heel uitgebreid assortiment van containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, maar ook in kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien ligt het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor het omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, je PMD is namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Extra Afvalcontainer Zoetermeer

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uur jouw container op het verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom vast waar je je afval steeds kwijt kan en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit geplaatst Los doosjes of ander papier
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis je scheidt, des te goed dat het zal zijn voor de milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen is. Glasscherven bestaat van flessen, potjes en ook scherven. Zonder te scheiden neemt het door het volume en ook massa veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Je kan dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet te hergebruiken. Ook verbruikt het veel minder energie dan glazen om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij je onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is is één glascontainer essentieel. Heb je variërende periodes met betrekking tot drukte? ons functioneert met flexibele contracten omdat jij het aantal bakken eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor het glasafval

Koop de beste containers voor jouw glasverval op ons. Je hebt de keuze uit een bak met tweehonderdveertig liters en ook van 900 liters. Er al een glascontainer startend bij €13 per maand en ook dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de de afval kies jij hoe vaak wij de container komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Tijdens het bewerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groen en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er zijn op een veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er bij de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en ook op een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed regelen. De gesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij je dossiers niet wil in de het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de de gedaante van geheim papier? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het document exact doorheen past. Wanneer de papieren al in de bak zitten, krijgen niemand ze nog bij . Onze chauffeur komt eenmaal zoveel tijd langs voor het bak ledigen en de papier plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij de bak door de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De content wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in het deksel kan je het papieren in de bak werpen. Jij heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op het vervoer gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.